27 شهریور، 1398

سخنان وزیر آموزش و پرورش در دومین نشست نهمین دوره مجلس دانش آموزی

سازمان دانش آموزی در تحقق سند تحول بنیادین نقش بسزایی دارد

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش  در دومین نشست نهمین دوره مجلس دانش‌آموزی با اشاره به اهمیت وجود مجلس دانش آموزى در اجرای سند تحول گفت: سند تحول با بهره‌گیری از فرهنگ دینی و تجارب جامعه تدوین شده است لذا برای تحقق سند تحول، مجلس دانش آموزی می‌تواند فرهنگ‌سازی کند. و از کسانی که این نهال ارزشمند را بنا نهادند به بزرگی یاد می‌کنیم و از این مجلس بیشتر بهره مند می‌شویم.

وى افزود: فعالیت های اجتماعی برای دانش آموزان بسیار فرصت مهم و بزرگی است و هر چقدر که پیوند های اجتماعی بین افراد بیشتر شود جایگاه علمی و فکری را عمیق تر مى كند و خلاقيت را افزايش مى دهد درآموزه‌های دینی ما نيز زندگی اجتما عى توصیه شده است.

حاجى ميرزايى ادامه داد: از میان ساحت‌های ششگانه سند تحول، به ساحت‌هایی مانند ساحت هنری، ورزشی، زیستی و حتى علمی مى توان به شكل فردى پرداخت اما ساحت‌هایی مانند ساحت اجتماعی و سیاسی را بايد از طریق فعاليت اجتماعى پيشبرد.

وى افزود: فرهنگ گفتگو در جامعه بسيار تاثيرگذار است و گفتگو پشتوانه امنیت ملی است آسیب‌ها هم بیشتر متوجه خانواده‌هایی است که در آن خانواده‌ها گفتگو وجود ندارد لذا مشاهده می‌کنیم خانواده‌هایی که گفتگو در بین اعضایش وجود دارد از آسیب‌های اجتماعى مصون هستند و بايد فرهنگ گفتگو در خانواده، مدرسه و جوامع بزرگ تقویت شود زيرا جامعه‌ای موفق است که بتواند با سایر جوامع گفتگو کند.

وزير آموزش و پرورش اظهار کرد: درکنار سند تحول، وجود مجلس باشکوه دانش آموزی یک امتیاز برای نظام تعلیم وتربیت است زیرا این مجلس می‌تواند نقش ارزیابی داشته باشد.

وی با بیان اینکه شما نمایندگان چند میلیون دانش آموز هستید لذا کل نظام آموزشی در معرض ارزیابی شما قرار می‌گيريد، تصریح کرد: ارزیابی‌هایی که معطوف به نتیجه نیستند، کمک کننده و سودمند نیست.

حاجی میرزایی ادامه داد: در انتهای مسیر تعلیم و تربیت کنکور به عنوان مصرف کننده نهایی قرار دارد بنابراین از ابتدای دوران تحصیل  همه امکانات برای همان مصرف‌کننده نهایی جهت گيري می‌شود. البته امروز برخی دانشگاه‌ها توانسته‌اند موضوع‌های دیگری مانند استارتاپ‌ها را به عنوان مصرف کننده قرار دهند که موجب جلب مخاطبان شده است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه نمی‌توانیم کنکور را حذف کنیم، اظهار کرد: باید در کنار این مصرف کننده نهایی نظام تعلیم و تربیت، مصرف کنندگان دیگری قرار دهیم تا جهت گیری نظام تعلیم و تربیت را به سمت خود بکشاند و این موضوع باید در محور توجه دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گیرد.

وی در پایان گفت: در توسعه فرصت‌های کمی در آموزش و پرورش دستاوردهای خوبی داشته‌ایم اما از نظر کیفی، این دستاوردها را خوب تقسیم نکرده‌ایم، بنابراین توسعه عدالت کیفی در مدارس دولتی باید انجام شود. همچنین اگر بنای تعلیم و تربیت صحیح نباشد تلاش‌ها بی فایده است.