27 شهریور، 1398

سخنان رئیس سازمان دانش آموزی در دومین نشست از نهمین دوره مجلس دانش آموزی

نقش آفرینی دانش آموزان در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب

علیرضا کاظمی در نشست دوم نهمین دوره مجلس دانش‌آموزی گفت: باید تلاقی برگزاری این نشست در آستانه مهر ۹۸ و اولین روزهای انتصاب آقای حاجی‌میرزایی به سمت وزارت آموزش و پرورش را به فال نیک بگیریم و امیدوارم حضور ایشان به تحقق شعار دانش‌آموزمحوری دانش‌آموز‌ یاوری کمک کند.

کاظمی گفت: مجلس دانش‌آموزی برخاسته از ۶۳ هزار عضو شورای دانش‌آموزی و هشت هزار دانش‌آموز عضو مجامع دانش‌آموزی مناطق و دو هزار دانش‌آموز مجامع استانی است. ما در مجلس دانش‌آموزی اعتماد به نفس، نقادی، احساس مسئولیت و ارتقای توانمندی‌های روانی و اخلاقی خود را تمرین می‌کنیم. در کنار این مهارت‌ها آگاهی‌های دانش‌آموزان را نیز ارتقا می‌دهیم.

رئیس سازمان دانش‌آموزی گفت: سندهای متعالی که دانش‌آموزان تهیه کرده‌اند نشان از توانمندی‌های آنان دارد. محوریت مجلس دانش‌آموزی بیانیه گام دوم انقلاب، ابعاد آن و نقش‌آفرینی دانش‌آموزان برای تحقق آن است. اما نباید فراموش کنیم تمرین دموکراسی، احترام به نظر دیگران بهترین بستر برای تربیت سیاسی و اخلاقی دانش‌آموزان است و این از مهمترین کارکردهای مجلس دانش‌آموزی است.

وی افزود: مجلس دانش آموزی نهادی صنفی و مشورتی است که در دل سازمان دانش آموزی در کنار دیگر تشکل های دانش آموزی است و تربیت اجتماعی سیاسی دانش آموزان را به عهده دارد.

کاظمی افزود: مجلس دانش آموزی با فرایندی از کف مدرسه آغاز می‌شود و جوشش آن در مدرسه است .

همچنین با اشاره به اهداف تشکیل مجلس دانش آموزی، اظهارکرد: در این مجلس دانش آموزان مسئولیت‌پذیری، اعتماد به نفس، پرسشگری، نقادگری و ارتقای توانمندی اجتماعی و روانی را تمرین می‌کنند و دانش آموزان در نهایت توانمندی و خواسته‌های خود را بیان می کنند.

معاون پرورشی و فرهنگی با بیان اینکه در مجلس دانش آموزی آگاهی های دانش آموزان را ارتقا می دهیم، گفت: با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، از جمله می‌توان به کارگاه‌های آشنایی با سند تحول برای تمام دانش آموزان کشور اشاره کرد، به ارتقا آگاهی دانش آموزان کمک می‌کنیم.

وی تاکید کرد: بیانیه گام دوم انقلاب محور برنامه‌ها در مجلس دانش آموزی است و اینکه دانش آموزان با آن آشنا شوند و نقش آنان را در اجرای بیانیه ترسیم کنند.

کاظمی گفت: در مجلس دانش آموزی تمرین دموکراسی، احترام به آرا و گردهم آمدن با  خردجمعی بهترین بستر برای دانش آموزان است و این نمونه‌ای از فعالیت‌های دانش آموزی در حوزه های مختلف است .اگر قرار باشد به کیفیت بخشی واقعی تعلیم و تربیت بیندیشیم باید به فعالیت‌های تعلیم و تربیت گروهی توجه شود.