رئیس سازمان دانش آموزی:

29 مرداد، 1398

سخنان معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و رئیس سازمان دانش آموزی در اختتامیه اردوی ملی.

برنامه‌های سازمان دانش‌آموزی بهترین بستر برای تربیت دانش‌آموز تمام‌ساحتی است

درمراسم اختتامیه نهمین دوره اردوی ملی پیشتازان پسر که در اردوگاه شهید رجایی باغرود نیشابور برگزار شد.علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش این اردوها را اثر بخش و نشاط آفرین دانست و افزود: اردوهای ملی و البته تمام برنامه های سازمان دانش آموزی بهترین بستر برای تحقق تعلیم و تربیت تمام ساحتی است و به عبارت دیگر ساخت یک انسان اجتماعی برخوردار از مهارت های مختلف در تمامی ابعاد می‌باشد.

کاظمی افزود: آموزش مهارت های حرفه ای و تشکیلاتی، مهارت های اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی به دانش آموزان از مهم ترین موفقیت های سازمان دانش آموزی است که نظم و انظباط و تدین و مهربانی و تلاش و نقش پذیری و احساس مسئولیت به معنای واقعی را در دانش آموزان نهادینه می کند.

وی اظهار امیدواری کرد: به امید آنکه در تحقق رسالت و مسئولی سازمان دانش آموزی که تربیت اجتماعی دانش آموزان است موفق باشیم.