29 مرداد، 1398

اختتامیه اردوی ملی دانش آموزان پیشتاز در نیشابور برگزار شد.

مراسم اختتامیه نهمین دوره اردوی ملی پیشتازان پسر سراسر کشور

مراسم اختتامیه نهمین دوره اردوی ملی پیشتازان پسر، با حضور سید جواد حسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کشور، محمد روشنی، قائم‌مقام رئیس سازمان دانش‌آموزی و قاسم‌علی خدابنده، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و جمعی از معاونین و مدیران سازمان دانش آموزی، در اردوگاه شهید رجایی باغرود نیشابور برگزار شد.در این مراسم دانش آموزان پیشتاز مانور تشکیلاتی خود را نیز اجرا کردند.

شایان ذکر است که این اردو با هدف تربیت اجتماعی، اخلاقی و تشکیلاتی و توانمند سازی دانش آموزان از تاریخ 25 لغات 29 مرداد ماه 98 در نیشابور برگزار شد.