اردشیر دهقانی :

28 مرداد، 1398

معاون فعالیت های دانش آموزی سازمان دانش آموزی از طراحی جهت ایجاد گروه های ویژه در تشکیلات پیشتازان در سال تحصیلی پیش رو خبر داد و اظهار کرد: فعالیت گروه های ویژه در بحران ها پدیدار خواهد شد.

هر آنچه در سازمان دانش آموزی آموزش می دهیم نقش پیشگیری، آمادگی و توانمندی برای موقعیت های خاص است

معاون فعالیت های دانش آموزی سازمان دانش آموزی از طراحی جهت ایجاد گروه های ویژه در تشکیلات پیشتازان در سال تحصیلی پیش رو خبر داد و اظهار کرد: فعالیت گروه های ویژه در بحران ها پدیدار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان دانش آموزی و به نقل از پانا، اردشیر دهقانی مسئول نهمین دوره اردوی ملی دانش آموزان پیشتاز در گفتگویی صمیمی با خبرنگار پانا گفت: اردو فرصتی برای دانش آموزان است که هم شیرینی ها را تجربه کنند و هم تلخی ها را و هرکس به اندازه فعالیت و زمانی را که برای فعالیت اردویی قرار می دهد از شیرینی فعالیت های اردویی استفاده می کند و هرکس هم که در این اردو ها به خودش سخت بگیرد تلخی بیشتری برایش به وجود می آید.

دهقانی با توجه به لحظات سخت اردویی گفت: در بین اکثر دانش آموزان ما همان لحظات سخت و طاقت فرسا به عنوان یک جذابیت و شیرینی یاد می شود و هر آنچه دانش آموزان تجربه می کنند یک لذت است.

معاون بخش دانش آموزی سازمان دانش آموزی اظهار کرد: این اردو با رویکرد تاب آوری برگزار می شود و ما شرایط سختی را برای دانش آموزان به وجود آورده ایم که دانش آموزان بتوانند با حداقل ها خود مدیریتی کنند و در شرایط بحرانی زندگی را هدایت کنند.

وی افزود: اردو های ملی سازمان دانش آموزی خمیر مایه اصلی فعالیت های سازمان دانش آموزی هستند و ما در اردو ها تمام فعالیت های سازمان دانش آموزی را به تصویر می کشیم.

دهقانی در مورد فرصت های مشارکتی اردویی بیان کرد: در این اردو دانش آموزان کشور تمام فعالیت های سازمان را که در طول یک سال آموخته اند ارائه می دهند و این فعالیت باعث تبادل تجربه، رفع مشکلات و همچنین یک فرصت تربیتی برای دانش آموزان است که بتوانند شخصیت خود را در تمام ساحت ها ارتقا داده و تکمیل کنند.

وی گفت: هر آنچه که در سازمان دانش آموزی آموزش می دهیم نقش پیشگیری، آمادگی و توانمندی برای موقعیت های خاص است.

دهقانی از تشکیل گروه های ویژه تشکیلاتی خبر داد و گفت: از مهرماه آینده طراحی گروه های ویژه تشکیلاتی را در دستور کار داریم و فعالیت این گروه ها در مواقعی که بحران در هر استانی رخ دهد با استفاده از ظرفیت های بومی همان استان به صورت هم زمان، هماهنگ، بدون دستور تشکیلاتی و اینکه بخشنامه ای صادر شود به کمک مردم بحران دیده بروند و در کنار سایر نهاد ها خدمت کنند.

وی در ادامه گفت: تشکیلات پیشتازان برای حضور در عرصه ی عملیاتی خارج از اردو هنوز نوپا است و در سالیان آینده قطعا رشد کرده و در سوانح به کمک مردم خواهند رفت و در حال حاضر گروه های ویژه قالب استانی گرفته و ما سعی داریم که این گروه های ویژه را درسطح مناطق هم پیش ببریم.