25 مرداد، 1398

نهمین دوره اردوی ملی پیشتازان سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران با برگزاری مراسم ویژه رژه دانش آموزان در اردوگاه شهید رجایی باغرود شروع شد.

آغاز نهمین دوره اردوی ملی پیشتازان سازمان دانش آموزی در اردوگاه شهید رجایی باغرود نیشابور

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان دانش آموزی، نهمین دوره اردوی ملی پیشتازان سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران با برگزاری مراسم ویژه رژه دانش آموزان و ارائه توانمندی های استان مربوطه از مقابل جایگاه در اردوگاه شهید رجایی باغرود نیشابور شروع شد.

صبح امروز پیشتازان پسر سراسر کشور با شعف و شوق وارد اردوگاه شهید رجایی باغرود نیشابور شدند و درب های همدلی، همفکری و همکاری را گشودند.

آیین استقبال نهمین دوره اردوی ملی پیشتازان 32 استان کشور درمقابل جایگاه مسئولین رژه رفته و به ارائه فرهنگها ، آداب و رسوم ، اجرای سرود های محلی پرداختند.

استان ها ، یکی پس از دیگری در اجرای رژه حضور یافته و دانش آموزان در حالی که صنایع دستی استان و شهرهای خود را بر دست داشتند و پوشش سنتی مختص به استان خویش را برتن کرده بودند با زمزمه غرورآمیز اشعار زیبا و محتوای عشق به میهن پس از احتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و برافراشتن پرچم اردو بر سنگ فرش محل پذیرش قدم گذاشته و به سبزی اردوگاه افزودند.

غروب امروز همراه با طلوع معرفت دانش آموزانی با فرهنگ ها و سنت های گوناکون بودکه در فضایی مملو از محبت و مهر، همیاری و رفاقت، صمیمیت و سلامت، نهمین دوره اردوی ملی پیشتازان پسر در شهر باغات ودشت های سبز، باغرود نیشابور صورت یافت.

استقرار دانش آموزان در اردوگاه به صورت چهار اردوی توانایی، کارایی، دانایی و پویایی است که استان ها چادر های خود را در کنار یکدیگر بنا کرده اند و در هر فرصتی به بازتاب زبان و رسوم بومی خود میپردازند و این طریقه استقرار و پدیده نشر اطلاعات موجب آشنایی هرچه بیشتر نوجوانان حاضر نسبت به یکدیگر میشود و ثمره آن مودت و اتحاد و عشق است.

در نهمین دوره اردوی ملی پیشتازان 1000 دانش آموز پسر با ‌ اقوام مختلف به همراه مدرسین و سرپرستان و مربیان خود زندگی در شرایط سخت اردو را آموخته و رشته های گوناگونی از قبیل چادر زنی، امداد و نجات، مخابره و جهت یابی و صف جمع به مهارت آموزی می‌پردازند.

از اهداف مهم این اردو تربیت اخلاقی و اجتماعی دانش آموزان است که در جهت تحقق چشم انداز های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.