25 مرداد، 1398

روشنی: اردوی ملی نماد و نقطه ی ثقل تمام فعالیت های شبانه روزی سازمان دانش آموزی است و با توجه به مشکلات مالی به برگزاری چنین اردو هایی توجه ویژه داریم

قائم مقام سازمان دانش آموزی اردوی ملی را نماد و پیشانی تمام فعالیت های این سازمان عنوان کرد.

محمد روشنی قائم مقام معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: اردوی ملی نماد و نقطه ی ثقل تمام فعالیت های شبانه روزی سازمان دانش آموزی است و با توجه به مشکلات مالی به برگزاری چنین اردو هایی توجه ویژه داریم.

وی در ادامه افزود: اردوی امسال با همکاری و همیاری تمام عناصر سازمان یه یک کار گروهی تبدیل شده است و این تفاوت نسبت به دوره های قبل مشهود است.

روشنی در مورد شرط موفقیت سازمان دانش آموزی گفت: شرط موفقیت سازمان دانش آموزی ایجاد رابطه همکاری میان مربیان و مدرسان با مسئولین سازمان دانش آموزی بوده است و هرگاه این رابطه کاهش پیدا کرد مسیر موفقیت نیز با مشکل مواجه شد.

وی در ادامه اظهار کرد: برای رسیدن به یک سازمان پویا و کارآمد همه باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم این کار عظیم فرهنگی را پیش ببریم، کاری که نیازمند تعامل بین تمام ارکان اردو است.

روشنی در ادامه افزود: مربیان محور اتصال ما با دانش آموزان هستند و دانش آموزان از صمیم قلب به مربیان احترام می‌گذارند و این نشان از نقش موثر مربیان در امر اردوی ملی را نشان میدهد.

وی در پایان گفت: مسیر سازمان دانش آموزی در سال های اخیر به سمت حضور مربیان و دانش آموزان تغییر کرده است و مسئولیت ما بیشتر است.

در ادامه دهقانی معاون رئیس سازمان دانش آموزی گفت: اردوی ملی 98 ما شاهد یک همگونی و کار گروهی بین عوامل اجرایی بودیم و میزبانی خراسان رضوی تحسین برانگیز بود و من این موفقیت را به مسئولین سازمان دانش آموزی خراسان رضوی تبریک می گویم.

وی گفت: برای برگزاری این اردو باید به قاعده هایی پایبند باشیم تا اردو به زیبایی به کار خودش ادامه دهد و نظم اولین قاعده ای است که ما باید به آن پایبند باشیم، هرجا نظم وجود داشته باشد کار ها به سمت و سوی درست خود هدایت می شوند.

وی در ادامه اظهار کرد: کمک به عوامل اجرایی دومین مولفه ای است که باید همه در برنامه ی خود قرار دهیم و این کار را با قدرت در کنار هم پیش ببریم.

دهقانی گفت: باید همه توجه کنیم که دانش آموزان نباید درگیر جو مسابقات شوند و با رتبه بندی به آن ها استرسی وارد کنیم و اصل موفقیت ما صمیمیت و توکل به خداست.