24 مرداد، 1398

جلسه هماهنگی و بازدید از اردوگاه شهید رجایی

بازدید از فضای اردوگاه شهید رجایی نیشابور جهت برگزاری اردوی ملی پیشتازان پسر

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان دانش آموزی، جلسه هماهنگی عوامل اجرایی اردوی ملی پیشتازان پسر در اردوگاه شهید رجایی باغرود نیشابور برگزار شد. همچنین مدیران و عوامل اجرایی، ضمن هماهنگی های لازم از فضای اردوگاه شهید رجایی نیشابور نیز جهت برگزاری اردوی ملی پیشتازان پسر بازدید کردند.

شایان ذکر است که پذیرش و استقرار دانش آموزان پسر از صبح 25 مرداد ماه به صورت کامل صورت می گیرد.