22 مرداد، 1398

مدیران سازمان دانش آموزی ، طی مراسمی از عوامل اجرایی نهمین دوره اردوی ملی قدردانی کردند.

مراسم قدردانی از عوامل اجرایی نهمین دوره اردوی ملی

رئیس سازمان دانش‌آموزی در این مراسم با تشکر از افرادی که با تلاش خود برای تحقق اهداف سازمان تلاش می‌کنند، گفت: با برگزاری اردوی ملی امسال فهمیدیم می‌توانیم یک اردو را با کیفیت بیشتر، هزینه‌های کمتر و برنام‌ریزی دقیق‌تر برگزار کنیم. این اردو با یک کار تیمی برگزار شد.

علیرضا کاظمی گفت: تلاش کنیم چالش‌های برگزاری این اردو را رفع و موضوعات را مستندسازی کنیم. دانش مدیریتی و تجربه‌‌ای ما این است که بخش به بخش موضوعات را آسیب‌شناسی کنیم.

وی افزود: در اردوهای سازمان دانش‌آموزی دانش‌آموز مهارت‌های زندگی را در ابعاد مختلف تمرین می‌کند. زمانی در سازمان موفق هستیم که در هر منطقه یک اردوی ملی داشته باشیم. این باید شعار ما باشد.

محمد روشنی، قائم‌مقام رئیس سازمان دانش‌آموزی، نیز گفت: افراد حاضر در این اردو با تلاش خود یک حماسه را در آموزش و پرورش و کار اجتماعی به منصه ظهور رساندند و برگ زرینی را در آموزش و پرورش و کشورمان ایران رقم زدند.

وی ادامه داد: دو نقش در سازمان دانش‌آموزی به‌عنوان نقش اصلی و کلیدی وجود دارد: اعتلای زمینه‌های اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی و ایجاد زمینه مشارکت در تمام حوزه‌ها.

روشنی افزود: در بخش اول اردوی ملی نشان داد که موفق بودیم و زمینه مشارکت دانش‌آموزان را فراهم کردیم و آنان به تربیت اجتماعی و سیاسی رسیدند.

قائم‌مقام سازمان دانش‌آموزی گفت: دکتر حسینی سرپرست آموزش و پرورش بعد از اردوی ملی گفت که خستگی دو ماه حضور من در آموزش و پرورش با دیدن این اردو از تنم خارج شد.

وی به سخن سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات اشاره کرد و گفت: سخنگو کمیسیون آموزش پس از بازدید از اردوی ملی گفت من بعد از ۴۰ سال پس از انقلاب یک برنامه متفاوت در حوزه آموزش و پرورش دیدم. امیدوارم با آسیب‌شناسی مسایل در این دوره از اردو حرکت خود را در این حوزه ادامه دهیم.

اردشیر دهقانی، معاون فعالیت‌های دانش‌آموزی، سازمان نیز در این مراسم گفت: شما عوامل اجرایی این اردو به شعار همفکری، همدلی و همکاری تبلور عینی بخشیدید و موجب سربلندی و موفقیت ما شدید.