معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری:

19 مرداد، 1398

سخنان معصومه ابتکار معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در مراسم اختتامیه نهمین دوره اردوی ملی دانش آموزی.

مهارت آموزی ها برای جوان ایرانی، کمتر از یادگیری دروس نیست

در مراسم مراسم اختتامیه نهمین دوره اردوی ملی دانش آموزی، معصومه ابتکار معاون زنان و امور خانواده ریاست جمهوری، با بیان این که خداوند در درون هر کدام از انسان ها یک قهرمان قرار داده تا او را به اوج برساند، گفت: این همان موردی است که ما را به قهرمانی می رساند، به شرطی که بخواهیم، اراده کنیم و انتخاب های خوب و صحیحی داشته باشیم.

وی مهارت آموزی دانش آموزان را سرلوحه سیاست های دولت تدبیر و امید دانست و افزود: این مهارت آموزی ها برای جوان ایرانی کمتر از یادگیری دروس نیست، زیرا همه ما نیاز داریم که در تمامی سطوح زندگی، مهارت های زندگی و یادگیری را بیاموزیم تا بدایم چگونه مراقب خود باشیم و استعدادهای خود را چگونه شکوفا کنیم.

معاون رئیس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به توجه بیش از پیش به برنامه های آموزشی و مهارتی، تصریح کرد: باید بیاموزیم که چگونه باهم کار کنیم و امور را به سرانجام برسانیم.

وی افزود: گسترش مبانی ارتباطی از جمله برنامه های معاونت امور زنان و خانواده است که امیدوارم با همکاری وزارت آموزش و پرورش بتوانیم آنرا پیگیری کنیم.

وی خاطرنشان کرد: نقد و نقد پذیری مساله مهمی است، موضوع آموزش مهارت های گفت وگو را در آموزش و پرورش آغاز کرده ایم و آمادگی داریم مهارت های ارتباطی و بین نسلی را نیز با سازمان دانش آموزی انجام دهیم.