سرپرست وزارت آموزش و پرورش:

19 مرداد، 1398

سخنان سرپرست وزارت آموزش و پرورش در مراسم اختتامیه نهمین دوره اردوی ملی سازمان دانش آموزی.

دانش آموز باوری، دانش آموز محوری و دانش آموز یاوری محور اصلی نظام تربیتی آموزش و پرورش

سیدجواد حسینی در مراسم اختتامیه نهمین دوره اردوی ملی سازمان دانش آموزی، ضمن امیدواری نسبت به برگزاری اردوی ملی، رویکرد خود را دانش آموز باوری دانش آموز محوری و دانش آموز یاوری دانست و گفت دانش آموزان محور اصلی نظام تربیتی هستند و برای خودباوری، آنها را یاری می کنیم.

حسینی با تاکید بر خلق موقعیت های جدید افزود: ما باید این موقعیت ها را برای دانش آموزان فراهم کنیم و این موقعیت ها باید بر اساس آموزه های دینی و سند تحول بنیادین باشد.

وی نظام آموزش و پرورش را حلقه اتصال عبور انسان از دوره کودکی به بزرگسالی دانست و خاطر نشان کرد: باید دانش آموزان را برای زندگی سعادتمند متعادل و متکامل آماده کنیم و فرصت های جدیدی برای یادگیری آنها خلق کنیم.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: ما باید در آموزش و پرورش، دانش‌آموزان را برای زندگی سعادتمند در بزرگسالی آماده کنیم و باید برای این امر، زمینه‌های یادگیری را فراهم کنیم. انسان های موفق با انتخاب های بزرگ برجسته شدند و این اردوهای دانش آموزی می تواند به انتخاب خوب دانش آموزان کمک کند.

حسینی آموزش زدگی و کنکور محوری را از آفت های نظام آموزشی دانست و گفت: مهارت‌های عملیاتی، یکی از نیازهای جامعه است که باید نظام آموزشی کشور بر آن متمرکز شود. باید دانش آموزان مهارت آموزی را فراگیرند؛ زیرا هر دانش آموز یک نقش، یک تشکل و یک مهارت است.