کارگاه های آموزشی نهمین دوره اردوی ملی سازمان دانش آموزی

18 مرداد، 1398

در اردوی ملی دانش آموزی، پیشتازان دختر با حضور در کارگاه های امداد و نجات که شامل آموزش اقدامات امدادی است و هدف آن توانمندسازی دانش آموزان در زمینه فعالیت های امداد و نجات است شرکت می کنند.

آموزش امداد و نجات

در اردوی ملی دانش آموزی، پیشتازان دختر با حضور در کارگاه های امداد و نجات که شامل آموزش اقدامات امدادی است و هدف آن توانمندسازی دانش آموزان در زمینه فعالیت های امداد و نجات است شرکت می کنند، به گونه ای که بتوانند در شرایط مورد نیاز از این آموزش ها در حوزه کمک رسانی بهره جویند. دانش آموزان پیشتاز کلاس های امداد و نجات، در چهار حوزه امدادی توانمندسازی می شوند که شامل دوره cpr  ( ایست قلبی تنفسی)و یادگیری سیکل امداد ایست قلبی، اطفاء حریق و مهار آتش و آشنایی با ابزارهای مورد نیاز ایجاد آتش و آتش نشانی، بانداژ و پانسمان، آموزش انواع آتل بندی و حمل مصدوم می باشد.

همچنین، در نهمین دوره اردوی ملی دانش آموزان پیشتاز ، که از 16 تا 19 مرداد ماه در اردوگاه شهید باهنر تهران در حال برگزاری استن دانش آموزان علاوه بر فراگیری چادرزنی ، در این رشته با هم به رقابت می پردازند و مورد ارزیابی قرار می گیرند.