17 مرداد، 1398

پیام تبریک روز خبرنگار

پیام تبریک قائم مقام سازمان دانش آموزی به مناسبت روز خبرنگار

محمد روشنی قائم مقام سازمان دانش آموزی، در آستانه فرارسیدن هفدهم مرداد روز خبرنگار، این روز را تقدیر از زحمات افرادی دانست که با مسئولیت و آزادی و تحمل سختی‌های فراوان به نگاشتن حقایقی می‌پردازند که رشد و توسعه جامعه را ثمر می‌بخشد و همواره به مثابه دیده‌بانان امین جامعه در عرصه‌های مختلف پرچم آزادی، آگاهی و امید را افراشته‌اند. او در این پیام رسالت خبرنگاران را در فرهنگ سازی و آگاهی افکار عمومی جامعه موثر دانست و گفت بی شک نقش خبرنگاران در اطلاع رسانی اخبار انکارناپذیر است و آنان می توانند نقش موثری در مسیر توسعه یافتگی کشور داشته باشند.

روشنی همچنین افزود: جهان امروز جز با نگاه تیزبین خبرنگاران قادر به حل مشکلات پیش رو نخواهد بود. اطلاع رسانی موثر آنان می تواند در این مسیر، افراد جامعه را همراه کند.