17 مرداد، 1398

آغاز به کار دوره های چهارگانه آموزشی

اولین روز از کارگاه های مهارتی نهمین دوره اردوی ملی پیشتازی

اولین روز از کارگاه های مهارتی  نهمین دوره اردوی ملی پیشتازی با مراسم  صبحگاه آغاز شد . در این مراسم اردشیر دهقانی معاون فعالیت های دانش آموزی سازمان دانش آموزی و رئیس اردوی ملی گفت : این اردو به سختی و در یک شرایط خاص طراحی و با تمام فراز و فرودها برگزار شده است، چرا که اردوی ملی یک نماد از تمام فعالیت های یک سال سازمان دانش آموزی در همه حوزه ها است. برای این اردو هزینه مالی و انسانی شده اما نتیجه آموزشی، اخلاقی و مهارتی  که برای هر یک از شما وجود داشته باشد، تمام این هزینه ها را جبران خواهد کرد.

دهقانی افزود : از لحظه لحظه این اردو لذت ببرید ، تجربه کسب کنید و بهره بجویید. آشنایی با اقوام مختلف ، آموزش دوست یابی و تعامل متقابل از پیامدهای این اردو خواهد بود ، آموزش هایی را که دیده اید یک بار دیگر در این اردو تمرین می کنید  و خود را در آزمون قرار می دهید ، زندگی گروهی ، تعامل اجتماعی ، تمرین زندگی در شرایط سخت ، برپایی چادرهای گروهی و استفاده از آموزش های کاربردی از نتایج اصلی این اردو برای شماست .

وی ادامه داد: سنجش توانمندی‌های مهارتی، تشکیلاتی و معرفتی دانش‌آموزان پیشتاز از اهداف اصلی اردوی ملی است. برنامه افتتاح اردوی ملی ،صدای قومیت های شما بود که هر کدام در یک فضای زیبا و گویا خود را به دوستانتان و ما معرفی کردید.  

دهقانی گفت : تمام آزمون های این اردو درواقع بهانه ای است برای فراگیری همین آموزه ها ،افزایش اعتمادبنفس ، مسئولیت پذیری، قانون مداری و نظم  موارد مهمی است که شما در فرآیند همین اردو به صورت غیرمستقیم می آموزید.

من از روسای چهارگانه اردویی تشکر می کنم که مسئولیت اصلی هماهنگی های شما با این عزیزان است. و در همین ابتدای اردو نیزحضور خوبی داشته اید .

وی در پایان با آرزوی موفقیت برای تمام پیشتازان افزود : کارگاه های چهارگانه از صبح امروز فعالیت خود را آغاز می کنند و این کارگاه ها به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.