16 مرداد، 1398

؛ مراسم افتتاح اردوى ملى دختران سازمان دانش آموزى جمهورى اسلامى ايران عصر امروز با به احتزاز درآمدن پرچم ايران و پرچم هاى نهمين دوره اردوى ملى دانش آموزان پيشتاز و سازمان دانش آموزى برگزار شد.

آئين افتتاح نهمين دوره اردوى ملى دانش آموزى

به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل سازمان دانش آموزى ؛ مراسم افتتاح اردوى ملى دختران سازمان دانش آموزى جمهورى اسلامى ايران عصر امروز با به احتزاز درآمدن پرچم ايران و پرچم هاى نهمين دوره اردوى ملى دانش آموزان پيشتاز و سازمان دانش آموزى ، در حضور رئيس سازمان ،قائم مقام سازمان ، معاونين ، مشاورين ، مديران ، دانش آموزان و مربيان پيشتاز در اردوگاه شهيد با هنر تهران شروع و با اجراى گروهى دانش آموزان پيشتار دختر برگزار شد . طى اين مراسم هر استان با اجرايى خاص به معرفى استان خود پرداخته و نهمين دوره اردوى ملى پيشتازان دختر ايران رسما كار خود را آغاز كرد.

لازم به ذكر است كه در اين دوره از اردو دانش آموزان پيشتاز ٣٢ استان ايران كه هر كدام داراى سه گروه ٧ نفره هستند هم به صورت گروهى و هم تيمى به رقابت مى پردازند .