16 مرداد، 1398

دانش آموزان دختر منتخب استان ها جهت شرکت و رقابت در اردوی ملی ، از صبح دیروز عازم تهران شدند .

اعزام دانش آموزان پیشتاز دختر به تهران، جهت شرکت در اردوی ملی دانش آموزی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان دانش آموزی ، نهمین دوره اردوی ملی پیشتازان دختر سازمان دانش‌آموزی کشور از ۱۶ تا ۲۰ مرداد ماه در اردوگاه تربیتی شهید باهنر تهران نیشابور برگزار می‌شود. در همین راستا پیش اردو در تمام استان های کشور برگزار شده و دانش آموزان دختر منتخب استان ها جهت شرکت و رقابت در اردوی ملی ، از صبح دیروز عازم تهران شدند . همچنین شایان ذکر است که بنابر تاکید سازمان دانش آموزی در رابطه با پیشگیری از حوادث و جلوگیری از تصادفات ْ طبق تمهیدات صورت گرفته در اعزام دانش آموزان در تمام استان هایی که امکان حملو نقل ریلی وجود دارد از سیستم حمل و نقل ریلی استفاده شده است و تاکنون حدود نیمی از استان ها در اردوگاه مستقر شده اند.