31 تیر، 1398

آموزش شهروندی و بازدید از شعب تامین اجتماعی به سنت سال‌های گذشته و با اهداف فرهنگ‌سازی و ارتقا سطح آگاهی عمومی نسل مولد و کارآفرین فردا برگزارشد.

طرح گردشگری دانش‌آموزان با محوریت آموزش شهروندی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان دانش‌آموزی و به نقل از معاون هماهنگی اقتصادی و نظارت بر امور استان‌ها، طرح گردشگری دانش‌آموزان با محوریت آموزش شهروندی و بازدید از شعب تامین اجتماعی به سنت سال‌های گذشته و با اهداف فرهنگ‌سازی و ارتقا سطح آگاهی عمومی نسل مولد و کارآفرین فردا از مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی، رونق گردشگری علمی آموزشی در بین دانش‌‌آموزان، ترویج فرهنگ بیمه‌های اجتماعی و گسترش بیمه‌ای، ایجاد زمینه و بسترسازی لازم برای ارتقا پذیرش مسئولیت اجتماعی دانش‌آموزان به‌عنوان نسل مولد و کارآفرین فردای کشور، از ۲۲ دی تا ۳۰ اردیبهشت ۹۸ برگزار شد.

بر اساس 900 بازدید، 32 هزار دانش‌آموز و مربی در این طرح شرکت داشته‌اند.

به گفته سیدهادی دلبری، معاون هماهنگی اقتصادی و نظارت بر امور استان‌ها، آثار این افراد در قالب نقاشی و دل‌نوشته به سازمان دانش‌آموزی ارسال شده است که به برترین آنان جوایزی ارسال و گزارشات این طرح در قالب یک کتاب مدون به استان‌ها ارسال می‌شود.

گروه هدف طرح گردشگری دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه (پایه‌های دهم و یازدهم) هستند که در آینده نزدیک وارد بازار کار خواهند شد.

سازمان تامین اجتماعی حدود ۴۵ میلیون نفر را تحت پوشش خدمات بیمه‌ای خود دارد که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور می‌شود.