27 تیر، 1398

قائم مقام سازمان دانش آموزی تاکید کرد که در حوزه فعالیت های سازمان دانش آموزی اصل را در بازنگری فعالیت ها گذاشتیم و با تشکیل یک گروه اندیشه ورز فعالیت ها را بازنگری می کنیم و برنامه های جدیدی را ترسیم کردیم.

قائم مقام سازمان دانش آموزی: در حوزه فعالیت‌های سازمان اصل را در بازنگری فعالیت‌ها گذاشتیم

قائم مقام سازمان دانش آموزی تاکید کرد که در حوزه فعالیت های سازمان دانش آموزی اصل را در بازنگری فعالیت ها گذاشتیم و با تشکیل یک گروه اندیشه ورز فعالیت ها را بازنگری می کنیم و برنامه های جدیدی را ترسیم کردیم.

محمد روشنی در گردهمایی معاونان پرورشی و فرهنگی سراسر کشور به حدیثی از امام رضا که دو منش سازمان دانش آموزی، ادب و خوش خلقی و یاری و مهربانی در این حدیث مستتر است اشاره کرد و گفت: ایشان می فرمایند برای خوشحال کردن مردم بسیار تلاش کنید تا خدا شما را در آینده خوشحال کند.

قائم مقام سازمان دانش آموزی به حوزه فعالیت های سازمان اشاره کرد و گفت: برای فردایی شاد و پویا باید به امروز آموزش و پرورش توجه کنید نقش شادی خلاقیت برعهده ما در سازمان و شما معاونان است.

روشنی گفت: ۱۳ میلیون دانش آموز یعنی ۹۴ درصد جمعیت تحت پوشش، ۱۲ سال در خدمت ما هستند و سازمان به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی فعالیت می کند.

او افزود: در حوزه فعالیت های سازمان دانش آموزی اصل را در بازنگری فعالیت ها گذاشتیم و با تشکیل یک گروه اندیشه ورز فعالیت ها را بازنگری می کنیم و برنامه های جدیدی را ترسیم کردیم.

قائم مقام سازمان دانش آموزی گفت: ۱۳ جلد کتاب در حوزه فعالیت های مربیان و ۱۳ جلد در حوزه پیشتازان آماده چاپ کردیم‌ همچنین المپیاد بازی های گروهی را به عنوان یک اصل با مدیریت شیراز در برنامه هایمان گنجاندیم.

روشنی درباره غافل شدن از اصل شادی و گفت و گو گفت: در این راستا جشنواره فریادهای شادی را در سازمان برقرار کردیم که از تابستان سال ۹۸ اجرا و برگزار می شود. اصل این موضوع در راس برنامه های ما خواهد بود.

او ادامه داد: نظام نامه نشان را برای همه مربیان و ۲ میلیون دانش آموز پیشتاز تعیین کردیم تا همه نشان سازمان را بگیرند.

او گفت: برای اولین بار افتتاحیه مجلس دانش آموزی را با پیام دکتر روحانی آغاز کردیم و ۵ وزیر در این مراسم حضور پیدا کردند. سند این مجلس در شورای عالی آموزش و پرورش مورد بررسی به عنوان یک سند اصلی قرار گرفته است‌ و تمام اعضای هیات رییسه مشاوران جوان وزیر انتخاب شدند. این نشان از جایگاه مجلس در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش به نمایندگی از ۱۳ میلیون دانش آموز دارد.

قائم مقام سازمان دانش آموزی گفت: در خبرگزاری پانا هر مدرسه یک خبرنگار در سال ۹۸ داریم و ۱۲۰ هزار خبرنگار خواهیم داشت بزرگترین و وسیع ترین خبرگزاری، پانا خواهد شد.

روشنی ادامه داد: اساسنامه و شورای سیاست گذاری پانا را آماده کردیم که در هفته آینده بررسی می شود.

او افزود: در حوزه مرکز کنترل اردوها ۱۷ میلیون نفر روز در سال ۹۷ تاکنون اردو برگزار کردیم. تخلفات اردویی از ۳.۸ به ۱.۵ رسیده است و ۶۴درصد اردو درون استانی، ۳۶درصد اردو برون استانی، ۶درصد اردو راهیان نور و سایر اردوها دانش آموزی است که ۱۴ درصد با قطار، ۲ درصد هوایی و ۸۴ درصد زمینی برگزار می شود.

قائم مقام سازمان دانش آموزی گفت: در اردیبهشت سال جاری ۳۸ درصد افزایش اردو نسبت به سال ۹۷ داشتیم و سامانه جدیدی را در مرکز تا پایان شهریور نصب می کنیم.

روشنی افزود: طی تفاهم نامه ای با انجمن اولیا و مربیان نظارت و اجرای سرویس مدارس به سازمان سپرده شد.

او درباره پوشاک مدارس افزود: صفر تا صد این موضوع در اختیار سازمان است. بوفه مدارس نیز به سازمان سپرده شده است که بر روی آن فعالیت می کنیم.