علیرضا کاظمی :

22 تیر، 1398

اولین نشست هیات رییسه مجامع اعضاء و مربیان کشور با حضور ریاست سازمان دانش آموزى ، قائم مقام سازمان ، معاونین ، مشاورین و اعضا ء و مربیان برگزار شد .

تقویت فعالیت های تشکیلاتی در سطح مدارس در اولویت است

اولين نشست هيات رييسه مجامع اعضاء و مربيان كشور با حضور رياست سازمان دانش آموزى ، قائم مقام سازمان ، معاونين ، مشاورين و اعضا ء و مربيان برگزار شد .

در اين نشست عليرضا كاظمى ، رياست سازمان دانش آموزی با اشاره به دهه كرامت گفت: خوشحالم كه در دهه كرامت و در آستانه ولادت امام رضا (ع) در خدمت دوستان و همكاران سازمان دانش آموزى هستيم و اميدوارم اين نشست ها منشاء خير ، بركت و تحول در سازمان دانش آموزى باشد .

كاظمى افزود : هرچه قدر بتوانيم در سازمان و حتى وزارت آموزش و پرورش مشاركت دانش آموزان را به طورساختارمند و موثر بكار بگيريم به اهداف سازمان نزديك تر هستيم .

وى ادامه داد : ما سعى كرديم كنگره ها را به صورت جدى برگزار كنيم و هدف مان این است هيات هاى انديشه ورز را افزايش دهيم تا در فرآيندهاى تصميم گيرى از آن ها كمك بگيريم .

كاظمى گفت : خواسته من اين است كه در سازمان بتوانيم هيات رييسه مجامع را در قالب يك كارگروه انديشه ورز ساماندهى كنيم تا بدين وسيله طرح ها و برنامه هاى خلاقانه دانش آموزان را در كل كشور جمع آورى كنند و اين هيات به عنوان نمايندگانى از سوى همه دانش آموزان نقش موثر در تحولات داشته باشند.

رئيس سازمان دانش آموزى با اشاره به بيستمين سال فعاليت سازمان افزود : بعد از ٢٠سال فعاليت لازم است كه يك بازبينى كلى در ماموريت ها و فعاليت هاى تشکیلاتی سازمان صورت گيرد .برخی ازفعالیت‌ها در سازمان دانش‌آموزی باید تعطیل، برخی تعدیل، برخی تبدیل و برخی تاسیس شوند.

وى گفت : با توجه به سرعت هرچه بيشتر و رو به رشد تكنولوژى ، فعاليت هاى مديريتى نيز بايد با سرعت بيشترى در حال تغيير و بازنگرى باشد تا پاسخگوى نياز دانش آموزان باشد.

رئيس سازمان دانش آموزى گفت : فعاليت هاى گروهى و تشكيلاتى نقش بسيار مهمى در تربيت دانش آموزان دارد لذا مهم ترين انتظار ما اين است كه در ساختار فعاليت ها تغييراتى ايجاد شود. وى مهارت دانش آموزان در حوزه هاى ارتباطى را از اولويت ها دانست كه ارتقاء سطح اين توانمندى مى تواند در فعاليت هاى سازمان قرار گيرد و بسيار موثر باشد.

كاظمى مهم ترين ماموريت سازمان دانش آموزى را تقويت فعاليت هاى تشكيلاتى در سطح مدارس دانست و افزود مى بايست تمام تلاشمان را به كار بگيريم که نه تنها فقط در سطوح مناطق ، که در هر مدرسه شبكه هاى تشكيلاتى فعالى داشته باشیم .