سید هادی دلبری :

22 تیر، 1398

صحبت های معاون هماهنگی ، اقتصادی و نظارت بر امور استان ها ، در نشست هیات رییسه مجامع اعضائ و مربیان .

دانش آموزان و مربیان ارکان اصلی سازمان دانش آموزی هستند

سيد هادى دلبرى ، معاون هماهنگى، اقتصادى و نظارت بر امور استان ها دو ركن دانش آموز و مربى را از اركان اصلى و اساسى سازمان دانست و با تاكيد بر اين كه برنامه هاى سازمان  دانش آموزی  در راستاى اهداف تربيتى است گفت : توجه به اين اركان از مباحث مهم سازمان دانش آموزى است .

دلبرى با اشاره بر سه ماموريت نظارتى سازمان دانش آموزى ؛ نظارت بر لباس فرم ، سرويس و بوفه مدارس افزود : در اين ماموريت ها هدف ما فعاليت اقتصادى نيست بلكه اقتصاد ابزارى است جهت رسيدن به اهداف تربيتى ، لذا از شما مربيان و دانش آموزان مى خواهيم طرح ها و ايده هاى تربیتی خود را در اين زمينه ارائه دهيد .

وى افزود : ما در راستاى رسيدن به اهداف ، دنبال منابع خوداتكايى پايدار هستيم كه در اين زمينه كمك هاى شما و طرح ها و ايده هاى شما مى تواند موثر باشد .

دلبرى گفت : در زمينه لباس فرم مدارس مديران استان ها و همكاران سازمان در حال پرداختن به الگوهاى مناسب مى باشند كه تا اول مهر تهيه و انجام شوند.

وى ادامه داد: طرح سرويس مدارس كه همچون مدرسه اى سيار است نيازمند طرح هاى تربيتى ويژه خود مى باشد كه در دستور كار ما است.

دلبرى گفت : اكنون ١١٠ هزار پايگاه تغذيه سالم وجود دارد و ما در سال گذشته ١٠هزار مجوز صادر كرديم . براى اينكه بتوانيم غذاى سالم در ميان دانش آموزان توزيع كنيم در ابعاد فرهنگى به كمك هاى شما مربيان نيازمنديم .

وى در پايان با اشاره بر رونمايي از سامانه سازمان دانش آموزى گفت : ٣٢ استان به اين سامانه متصل هستند و موارد مربوط به بوفه، سرويس و لباس فرم از طريق همين سامانه ها صورت مى گيرد . كه اميدواريم در اين ماموريت هاى نظارتى موثر واقع شود