اندیشه ورزی دانش آموزان پیشتاز در :

17 تیر، 1398

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران ، اولین نشست هیأت رییسه مجامع اعضا و مربیان کشور روزهای 22 و 23 تیرماه سال جاری در محل ساختمان این سازمان با حضور دانش آموزان دختر و پسر و مربیان خواهر و برادر عضو هیأت رییسه های مجامع کشوری برگزار می شود.

اولین نشست هیأت رییسه مجامع اعضا و مربیان کشور

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران ، اولین نشست هیأت رییسه مجامع اعضا و مربیان کشور روزهای 22 و 23 تیرماه سال جاری در محل ساختمان این سازمان با حضور دانش آموزان دختر و پسر و مربیان خواهر و برادر عضو هیأت رییسه های مجامع کشوری برگزار می شود.

برپایه این گزارش در جلسه هیأت رییسه مجامع ، به مباحثی چون فعال سازی کمیسیون های تخصصی، نحوه برگزاری اردوی ملی 98 و چگونگی اجرای کنگره سازمان دانش آموزی پرداخته می شود. از محور های مهم این نشست ، تغییرات و بازمهندسی حوزه فعالیت های تشکیلات مبتنی بر اصل نیاز سنجی است .

در پایان این نشست ، برآیند مباحث مطرح شده در کمیسیون های تخصصی جهت ارائه به کنگره سازمان تدوین می شود.

شایان ذکر است بر اساس اساسنامه سازمان دانش آموزی ، مجامع اعضا و مربیان ، رکن چهارم تشکیلات سازمان بوده و هم اکنون هشتمین دوره مجامع اعضا و ششمین دوره مجامع مربیان سازمان دانش آموزی را پشت سر می گذراند . در این مجامع که منتخبین آن در یک فرآیند انتخاباتی در سه سطح شهرستان ، استان و کشور تشکیل می شود به بحث و بررسی پیرامون فعالیت های سازمان پرداخته و نتایج خود را در قالب سند ، به سطوح بالاتر ارائه می نمایند.