سرپرست وزارت آموزش و پرورش :

13 تیر، 1398

سرپرست وزارت آموزش و پرورش دردیدار با نمایندگان نهمین دوره مجلس دانش آموزی تاکید کردکه شعار ما این است هر دانش آموز دست کم یک نقش و تشکل باشد.

دانش آموز محوری، دانش آموز باوری و دانش آموز یاوری باید شعار همه در آموزش و پرورش باشد

به گزارش روابط عمومى و به نقل از پانا /سرپرست وزارت آموزش و پرورش دردیدار با نمایندگان نهمین دوره مجلس دانش آموزی تاکید کردکه شعار ما این است هر دانش آموز دست کم یک نقش و تشکل باشد تا به سمت کنش آموزی و مشارکت آموزی برویم. تبدیل مقاومت دانش آموزان به مشارکت آنان در تعلیم و تربیت مهم است.

سیدجواد حسینی در نشست هیات رئیسه و کمیته اصلاح آیین نامه داخلی و کارگروه تدوین سند نهمین دوره مجلس دانش آموزی که عصر امروز برگزار شد با گرامیداشت دهه کرامت و تبریک روز دختر گفت: محور کل نظام تعلیم و تربیت دانش آموزان هستند در آموزش و پرورش با وجود نزدیک به یک میلیون پرسنل، ۳۲ اداره کل، بیش از ۷۵۰ منطقه و شهرستان و ۱۰۷ هزار مدرسه اگر دانش آموز نباشد اتفاقی نمی افتد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش افزود: دانش آموز محوری، دانش آموز باوری و دانش آموز یاوری شعار کسی باید باشد که در تعلیم و تربیت یا مدیریت یا معلمی می کند، یا مشاوره می دهد و یا برنامه ریزی می کند.
حسینی گفت: تغییر در نظام تعلیم و تربیت، کند و بطئی است نظام تعلیم و تربیت یک نظام پروسه ای و فرایندی است نه پروزه ای و مقطعی. دست اندرکاران هم باید تحول ایجاد کنند لذا سند تحول بنیادین نیز برای این موضوع تدوین شده است.
او نظام تعلیم و تربیت را متمرکز بر دانش آموزی دانست که بر کنش آموزی کمتر متمرکز است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش افرود: سند تحول بنیادین این موضوع را جهت گیری کرده است و جدی ترین نگاه ما برای حرکت ارتقای کیفیت در تعلیم و تربیت از سمت دانش آموزی به سمت کنش آموزی و به سمت چندساحتی است.
او گفت: شعار ما این است هر دانش آموز دست کم یک نقش و تشکل باشد تا به سمت کنش آموزی و مشارکت آموزی برویم. تبدیل مقاومت دانش آموزان به مشارکت آنان در تعلیم و تربیت مهم است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: معتقدیم منشور مشارکت در آموزش و پرورش را باید بنویسیم که اولین رکن آن دانش آموز است و بدون مشارکت آنان، شکست مقاومت آنان و تبدیل به مشارکت برای زنده کردن کنش آموزی ارتقایی در تعلیم و تربیت رخ نمی دهد. با این نگاه مشارکت دانش آموزان را مهم تلقی می کنیم.
حسینی مبنای حرکت آموزش و پرورش را سند تحول بنیادین دانست و گفت: ۱۸ مورد در سند را اخراج کردم که بر مشارکت دادن اضلاع دلالت دارد.
او به مفهوم مشارکت اشاره کرد و درباره مشارکت نظام مند و مستمر گفت: این مشارکت تقاضامحور است نه عرضه محور، با دانش آموز است نه برای دانش آموز، نظام مند است نه توده ای، و مجلس دانش آموزی با این نوع نگاه شکل گرفته است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: برای این سمت حرکت کردن داشتن مجلس دانش آموزی کشوری، تشریفاتی است اما به دنبال این هستیم که مجلس را به استان ها، مناطق و شهرستان ها بکشانیم و مشارکت را از کف مدرسه به مجلس دانش آموزی کشور سرایت دهیم تا نظام مشارکتی واقعی، تصمیم گیرنده، نهادمند با دانش آموز را رقم بزنیم.
حسینی خطاب به نمایندگان حاضر در این دوره از مجلس دانش آموزی افزود: ما باید موضوعات مهم را با شما نمایندگان به اشتراک بگذاریم همچنین کمیسیون ها باید فعال باشند.
او افزود: معتقدیم با این حرکت قادر به ارتقای کیفیت در نظام آموزشی، تحقق تعلیم و تربیت چند ساحتی، افزایش کیفیت دانش آموزی و کنش آموزی و اینکه ۱۴ میلیون دانش آموز می توانند در یک ساختار تشکیلاتی دخیل باشند، خواهیم بود.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در پایان تاکید کرد که مطالب مطرح شده نمایندگان در این نشست را به معاونان زیربط ارجاع می دهد تا پیگیر مسایل باشند.