13 تیر، 1398

نشست هیات رئیسه و کمیته اصلاح آیین نامه داخلی و کارگروه تدوین سند نهمین دوره مجلس دانش آموزی با سرپرست وزارت آموزش و پرورش برگزارشد.

دیدار نمایندگان نهمین دوره مجلس دانش آموزی با سرپرست وزارت آموزش و پرورش

نشست هیات رئیسه و کمیته اصلاح آیین نامه داخلی و کارگروه تدوین سند نهمین دوره مجلس دانش آموزی با سرپرست وزارت آموزش و پرورش در دفتر سیدجواد حسینی، سرپرست وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست شاپور محمدزاده سرپرست حوزه وزارتی و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، محمد روشنی قائم مقام سازمان دانش آموزی، زهرا پناهی روا رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی و شورای معاونان سازمان دانش آموزی حضور داشتند.

محمد روشنی، قائم مقام سازمان دانش آموزی در ابتدای این نشست با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست با سرپرست آموزش و پرورش گفت: سرپرست وزارت آموزش و پرورش طلایه دار و پرچم دار پارلمان مجلس دانش آموزی در خراسان رضوی بوده اند.

وی ادامه داد: دکتر حسینی اولین مدیرکلی هستند که پارلمان مجلس و معلمان را احیا و تاسیس کردند و از مشورت دانش آموزان در احیا و تحقق برنامه ها کمک گرفته اند.

روشنی افزود: جمع امروز نمایندگان نهمین دوره مجلس دانش آموزی هستند اعضای کمیسیون و هیات رئیسه این دوره از مجلس نیز در نشست امروز حاضر هستند. امیدوارم امروز بیشتر از نقطه نظرات نمایندگان استفاده کنیم.

قائم مقام سازمان دانش آموزی گفت: این نمایندگان فردای کشور را ترسیم می کنند. توجه به این موضوع فردای بهتری را برای ایران رقم می زند.

روشنی ادامه داد: این نمایندگان طلایه دار و عصاره ۱۴ میلیون دانش آموز هستند که امیدواریم در اعتلای اهداف و برنامه های از مشارکت این عزیزان استفاده کنیم.

او افزود: مجلس دانش آموزی ۱۵۰ نماینده دارد که این نمایندگان منتخب استان ها، شهرستان ها، مناطق، نمایندگان مدارس خارج کشور، اقلیت های دینی و دانش آموزان استثنایی و شالوده ۱۴ میلیون دانش آموز هستند.

قائم مقام سازمان دانش آموزی به وجود ۷ هیات رئیسه مجلس دانش آموزی و ۵ کمیسیون تخصصی مجلس اشاره کرد و افزود: نهمین دوره مجلس از سال ۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده است که اکنون با ابلاغ وزیر ۷ نفر مشاور دانش آموزی وزیر هستند.

زهرا پناهی روا رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی نیز در ادامه این نشست گفت: پارلمان استانی مجلس در برخی استان ها تشکیل شده و شیوه نامه این موضوع را با امضای وزیر وقت در دستور کار و سعی بر تسری دادن این پارلمان داریم.

رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های نهمین دوره مجلس گفت: اهم فعالیت های مجلس در این دوره است که دوره طلایی مجلس دانش آموزی نام گرفته زیرا آسیب شناسی زیادی از ادوار گذشته صورت گرفته است.

او ادامه داد: دانش آموزان این دوره از مجلس به لحاظ رتبه علمی و عملکرد زبانزد هستند در کمیسیون های مجلس مطالب مهمی اعم از تحقق فرهنگ اجرایی شدن سند تحول بنیادین را دنبال می کنیم که فرهنگ سازی این موضوع از طریق نمایندگان صورت گیرد. می خواهیم این دانش آموزان را مسلح به آموزش سند تحول بنیادین کنیم.

پناهی روا ادامه داد: دومین مطلب مهم در مجلس بحث کتب درسی است یکی از مباحث مهم ما تحلیل محتوای کتب درسی و فرایندهای کتب درسی است که از صحبت های دانش آموزان به رفع مشکلات کتب درسی بپردازیم. با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در این باره هماهنگی داشتیم تا بتوانیم از طریق نمایندگان فرم هایی را تنظیم کرده و کتب درسی را تحلیل کنیم.

رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی گفت: امیدواریم با این نگاه و تحلیل نمایندگان بتوانیم گوشه ای از مشکلات دانش آموزان سراسر کشور را حل کنیم.

او به جلسه روز گذشته با دکتر ابتکار معاون امور زنان ریاست جمهوری با نمایندگان نهمین دوره مجلس دانش آموزی اشاره کرد که در این جلسه به گفت و گوی بین نسلی پرداخته شده است.

هر یک از نمایندگان این دوره از مجلس دانش آموزی در این نشست به بیان دغدغه ها، مشکلات خود و راهکارهای حل مسایل پرداختند.

در این دوره از مجلس دانش آموزی نمایندگان به تدوین پیش نویس سند سلامت روان دانش آموزان می پردازند.