بحری زاده :

29 خرداد، 1398

بحری زاده ، مشاور برنامه ریزی سازمان دانش آموزی در نشست عصر روز دوم جلسات توجیهی سامانه های نظارتی سازمان دانش آموزی سه اصل اساسی از ماموریت های نظارتی را برشمرد.

رسالت سازمان دانش آموزی یک رسالت تربیتی است

بحری زاده ، مشاور برنامه ریزی سازمان دانش آموزی در نشست عصر روز دوم جلسات توجیهی سامانه های نظارتی سازمان دانش آموزی سه اصل اساسی از ماموریت های نظارتی را برشمرد:

اصل اول را رویکرد فرهنگی و تربیتی این فعالیت ها برشمرد و گفت : رسالت سازمان دانش آموزی تربیت دانش آموزان است و فعالیت اقتصادی تنها بخشی از این فعالیت ها خواهد بود که آن هم به این دلیل است که سازمان دانش آموزی یک نهاد عمومی غیر دولتی است .در امر بوفه ، لباس فرم و سرویس مدارس بخش فرهنگی و تربیتی آن مورتوجه ما است و ماموریت اصلی سازمان نیز همین تاثیرات تربیتی منتج از آن است.

مشاور برنامه ریزی سازمان دانش آموزی: اصل دوم امانت داری نسبت به اطلاعات و داده هایی است که توسط دانش آموزان در سامانه ها ثبت می شود. ایشان حفظ و حراست از اطلاعات شخصی دانش آموزان را امری مهم دانست که می بایست در اولویت تیم های اجرایی مربوطه باشد و تمام گروه های استانی موظفند در این حوزه ، جهت انجام هر اقدامی هماهنگی های لازم را با حراست استان خود داشته باشند.

وی افزود: از منظر تربیتی و فرهنگی توجه و برنامه ریزی برای اوقات فراغتی که در سرویس مدارس ایجاد می شود و تاثیرات آن بر دانش آموزان مهم و قابل توجه است . همچنین لباس فرم مدارس نیز ، یک مساله کاملا فرهنگی است که باید به درستی به آن پرداخته شود .

بحری زاده در ادامه سخنان خود ایجاد رضایت مندی خانواده ها و دانش آموزان را اصلی مهم بیان نمود که بیشتر محصول فرآیند های اجرایی و خروجی کارها است . و با تاکید بر اینکه شاید درصد اندکی از رضایت مندی مربوط به خروجی کار باشد و درصد بالایی از آن به شیوه اجرا و فرآیندها مربوط می شود ، افزود تمام عوامل اجرایی می بایست نهایت تلاش و دقت خود را به کار گیرند تا نتیجه کار هم در فرآیند و هم در خروجی به بهترین شکل ممکن واقع و رضایت مندی نسبی حاصل شود.