29 خرداد، 1398

در دومین روز از جلسات توجیهی سامانه های نظارتی سازمان دانش آموزی ، سامانه سپند ( سامانه پایش ناوگان دانش آموزی ) رونمایی شد.

رونمایی از سامانه سپند ، سامانه سرویس مدارس کل کشور

سید هادی دلبری معاون هماهنگی ، اقتصادی و نظارت بر امور استان ها در توضیح سامانه سپند گفت : این سامانه زیر نظر وزارت کشور و تحت اجرای تاکسیرانی کل کشور راه اندازی شده و در سال جدید حمل و نقل دانش آموزی تحت نظارت سازمان دانش آموزی از طریق همین سامانه صورت می گیرد.

وی در ادامه خطاب به رابطین استانی سامانه های سازمان دانش آموزی گفت: زیرساخت های این سامانه طی جلسات متعدد انجام شده و در برخی از استان های کشور مورد استفاده بوده است که در حال حاضر این مسئولیت به سازمان دانش آموزی واگذار شده که امیدوارم به کمک شما عزیزان با کیفیت هرچه بیشتر در کل کشور اجرایی شود.

طاهری نماینده سامانه سپند نیز اظهار داشت : درسال 96 و در بدو طراحی سامانه، انجمن اولیاء و مربیان به عنوان نماینده وزارت آموزش و پرورش معرفی شد، لذا طراحی کار برمبنای نیازهایی که از سوی انجمن مذکور مطرح شده بود طراحی و اجرا گردید که امروز به دلیل اینکه مجری نظارت بر سرویس مدارس، سازمان دانش آموزی است احتمال تغییراتی در این سیستم وجود دارد که بر مبنای نیاز سنجی که از سوی این سازمان صورت گرفته لحاظ خواهد شد و در اولین فرصت بروزرسانی صورت می گیرد.

طاهری افزود : این سامانه در دو بخش شکل گرفته که در بخش درون شهری آن وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش و در بخش برون شهری و اردوهای دانش آموزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت آموزش و پرورش فعالیت و نظارت داشته اند.

سامانه سپند در اصل جهت ساماندهی به سیستم حمل و نقل دانش آموزی راه اندازی شده است و هدف اصلی آن ایجاد امنیت کافی و جلوگیری از حوادث می باشد . در این حوزه شناسایی رانندگان و سیستم کنترل از طریق موبایل فعال است و اخذ گواهی سلامت راننده و گواهی سلامت خودرو الزامی است در راستای ایجاد امنیت بیشتر به سامانه های پلیس و سامانه معاینه فنی خودروها نیز متصل هستیم .