28 خرداد، 1398

جلسه توجیهی رابطین استانی سامانه های سازمان دانش آموزی هم زمان با رونمایی از سامانه های جذب ، بوفه ، سرویس و لباس فرم مدارس؛ در سازمان دانش آموزی برگزار شد.

هدف سازمان دانش آموزی از سامانه های نظارتی درآمد زایی نیست، بلکه ارتقاء سطح تربیتی است

جلسه توجیهی رابطین استانی سامانه های سازمان دانش آموزی هم زمان با رونمایی از سامانه های جذب ، بوفه ، سرویس و لباس فرم مدارس؛ در سازمان دانش آموزی برگزار شد .

در جلسه نخست این مراسم که مربوط به سامانه جذب بود اردشیر دهقانی معاونت فعالیت های دانش آموزی دو عنصر دانش آموز و مربی را ستون فقرات سازمان دانش آموزی دانست که در عینیت بخشیدن به شان حقوقی سازمان موثر هستند .

وی افزود : راهبردی که در سال ۹۸ در حوزه اقتصادی رقم زدیم این است که سازمان دانش‌آموزی باید روی پای خود باشد و باید بتوانیم بخش اقتصادی را با کمک رابطان جلو ببریم و متناسب با نیاز دانش‌آموزان مسایل را مدیریت کنیم.

دهقانی همچنین دلیل تشکیل جلسه را بیان و بررسی فعالیت ها و چالش های پیش رو در حوزه جذب و سازماندهی دانست و خاطر نشان کرد که در جلسه توجیهی سامانه به این امور نیز پرداخته خواهد شد.

یزدان پناه مشاور سازمان دانش آموزی در این جلسه با اشاره به نزدیک شدن به اوقات فراغت تابستان ضمن ارزشمند شمردن این اوقات گفت : اوقات فراغت دو ویژگی اساسی دارد که مورد توجه و علاقه دانش آموزان است یکی اینکه مبتنی بر آزادی است و دیگر اینکه مبتنی بر اختیار است و در طول تاریخ بسیاری از ابداعات بشر نیز مدیون اوقات فراغت بوده است.

وی همچنین تاثیرات مثبت اوقات فراغت را از منظر روانشناسی مورد توجه قرار داد و افزود اوقات فراغت می تواند تاثیرات مستقیم بر بهداشت روانی دانش آموزان داشته باشد چراکه بسیاری از ویژگی های ناسالم رفتاری نظیر ناآرامی ، استرس و خشونت طلبی ریشه در بهداشت روانی دانش آموزان دارد که با برنامه ریزی درست در زمینه اوقات فراغت می توان بخش زیادی از آن ها را برطرف نمود.

مشاور سازمان دانش آموزی بزرگترین اشتباه آموزشی را مداخله مستقیم یک مربی در اوقات فراغت دانش آموزان دانست و افزود مربی تنها یک هدایت کننده است و مداخله مستقیم او در ااوقات فراغت ، امر تربیت را مشکل ساز می کند.

یزدان پناه  بهداشت روان ، رشد خلاقیت ، رشد و تعالی شخصیت دانش آموزان ، پرورش استعداد دانش آموزان و جلوگیری از آسیب های اجتماعی را از عوامل مهم و موثر در پرداخت درست به اوقات فراغت دانست که در همه ابعاد اجتماعی ، فرهنگی ، تربیتی و اقتصادی کارآمد است.

وی در پایان با تاکید بر این جمله که " ملتی که فرهنگ خود را از دست  بدهد برای همیشه گرسنه است " گفت : نقش سازمان دانش آموزی در حوزه تربیتی بسیار حائز اهمیت است و درواقع هدف اصلی سازمان دانش آموزی از این سامانه ها درآمد زایی نیست بلکه فرهنگی و تربیتی است .  چنانکه یک سرویس، در اصل یک فضای مناسب جهت امور تربیتی و نیز هدف اصلی همگن سازی لباس فرم مدارس، مقابله با ایجاد تفاوت طبقاتی و آسیب های اینچنینی در فضای آموزش است .