25 خرداد، 1398

رو نمایی از سامانه های نظارتی سازمان دانش آموزی

رونمایی از سامانه های نظارتی سازمان د انش آموزی

به گزارش روابط عمومی سازمان دانش آموزی و به نقل از معاونت هماهنگی، اقتصادی و نظارت بر امور استان ها؛ با توجه به سه ماموریت نظارتی که از سوی وزیر وقت آموزش و پرورش در رابطه با بوفه، لباس فرم و سرویس مدارس در راستای اهداف تربیتی به سازمان دانش آموزی واگذار شد، این سازمان در جهت ارتقاء سطح نظارت هرچه بیشتر خود، به راه اندازی سه سامانه زیر اقدام نموده است:

سامانه ملی پایش امور مربوط به لباس فرم دانش آموزان

سامانه پایگاه تغذیه سالم (بوفه)

سامانه پایش ناوگان دانش آموزی (سپند)

رو نمایی این سامانه ها و جلسات توجیهی و آموزش آن، در تاریخ 28 و 29 خرداد ماه با حضور رابطین استانی در سازمان دانش آموزی مرکز برگزار می شود.