29 اردیبهشت، 1398

نمودار سازمانی جدید وزارت آموزش و پرورش پس از تایید سازمان اداری و استخدامی کشور، به معاونت‌ها و ادارات تحت مدیریت این وزارت‌خانه ابلاغ شد.

تغییرات در نمودار سازمانی وزارت آموزش و پرورش

نمودار سازمانی جدید وزارت آموزش و پرورش پس از تایید سازمان اداری و استخدامی کشور، به معاونت‌ها و ادارات تحت مدیریت این وزارت‌خانه ابلاغ شد.

در نمودار جدید، یک اداره کل و سه دفتر نسبت به نمودار قبلی کاهش پیدا کرده است و سازمان ها و مراکز ذیل همچنان تحت نظارت مستقیم وزیر آموزش و پرورش قرار دارند:

 • سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 • سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس
 • سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنائی
 • سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت ها ی مردمی و خانواده
 • سازمان نهضت سواد آموزی
 • سازمان دانش آموزی
 • دانشگاه شهید رجائی
 • دانشگاه فرهنگیان
 • کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • صندوق ذخیره فرهنگیان

و نیز تغییرات سازمانی در نمودار جدید به شرح ذیل می باشد:

 • تلفیق مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی با دفتر وزارتی و تبدیل آن به مرکز امورهماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی
 • انتقال مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات از مدیریت وزیر آموزش و پرورش به معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع

طی اظهارات وزیر آموزش و پرورش ؛ بعد از مذاکرات با سازمان امور اداری و استخدامی علی رغم اینکه وزارتخانه ها می بایست 5 معاونت داشته باشند، این وزارتخانه توانسته شش معاونت خود را حفظ کند. بنابراین در نمودار سازمانی جدید نیز این وزارتخانه با شش معاونت اداره می‌شود اما تغییراتی در زیر مجموعه بعضی از این معاونت‌ها رخ داده است:

 • معاونت آموزش ابتدایی در نمودار قبل از دفتر آموزش ابتدایی، پیش‌دبستانی و آموزش و پرورش عشایر تشکیل می‌شد، در نمودار جدید دفتر آموزش ابتدایی و آموزش پیش دبستانی با هم تلفیق و در کنار آن دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر جایگزین دفتر آموزش و پرورش عشایر شد.
 • در معاونت آموزش متوسطه نیز دفتر آموزش متوسطه دوره دوم فنی و حرفه‌ای با دفتر آموزش متوسطه دوره دوم کار و دانش تلفیق و دفتر جدیدی به نام دفتر آموزش متوسطه فنی و حرفه‌ای و کار و دانش ایجاد شده است .
 • در معاونت پرورشی و فرهنگی دفتر مراقبت از آسیب‌های اجتماعی که پیش از این زیرمجموعه‌ معاونت تربیت بدنی و سلامت بود، به معاونت پرورشی و فرهنگی منتقل شد و دفتر مشاوره و مراقبت از آسیب‌های اجتماعی در معاونت پرورشی و فرهنگی تشکیل شد . همچنین اداره کل امور تربیتی نیز با دفتر فرهنگی و هنری تلفیق و اداره جدیدی تحت عنوان  اداره کل امور تربیتی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری و پرورشی ایجاد شد.
 • معاونت تربیت بدنی و سلامت تنها انتقال دفتر مراقبت از آسیب‌های اجتماعی به معاونت پرورشی و فرهنگی را داشت.
 • اضافه شدن مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات به زیر مجموعه‌های معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع.

    در معاونت حقوقی و امورمجلس نیز تغییری رخ نداده است.