وزیر آموزش و پرورش :

22 اردیبهشت، 1398

سخنان وزیر آموزش و پرورش در مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس سازمان دانش آموزی

تقویت هویت ایرانی اسلامی دانش آموزان، باید در راس برنامه سازمان دانش آموزی باشد

وزير آموزش و پرورش در مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس سازمان دانش آموزی ، با بيان اينكه يكى از مهم ترين كاركردهاى نظام آموزش و پرورش آشنايى و شناخت مهارت آموزى و جامعه پذيرى است افزود : بسيارى از صاحبنظران معتقدند كه آموزش و پرورش كارى جز جامعه پذير كردن دانش آموزان ندارد و لذا توجه به اين مساله در اولويت است .

وى در توضيح جامعه پذيرى گفت : جامعه پذير شدن يعنى شناخت ارزش هاى فردى و اجتماعى و از همين جهت سازمان دانش آموزى يكى از خطير ترين وظايف آموزش و پرورش را به عهده دارد . و لذا در اين حوزه جدى گرفتن فعاليت هاى دانش آموزى از الزامات است .

محمد بطحايى خاطر نشان كرد : دانش آموزان بايد هويت فردى و ملى خود را بشناسند كه امروز يكى از مهم ترين نگرانى ها در معرض خطر قرارگرفتن همين هويت است و شامل تمام هنجارها ، ارزش ها و باورهای ما است و دشمن سخت در تلاش است تا از اين جهت هويت ملى ما را تحت الشعاع قرار دهد.

وی مهم ترین و کارآمد ترین ابزار جهت ترویج جامعه پذیری را فعالیت های اردویی دانست و تاکید کرد که ما در کنار هم می آموزیم و شیوه زندگی بهتر را در همین فعالیت ها از یکدیگر فرامی گیریم و این همان حلقه مفقوده ای است که کمتر به آن پرداخته شده و از اینرو انرژی دانش آموزان بیشتر صرف اموری می شود که وظیفه آموزش و پرورش نیست . وزیر آموزش و پروش در ادامه سخنان خود ، فضای مجازی را همچون چاقوی برنده ای دانست که هویت فردی و ملی مارا نشانه گرفته است و لذا یاد آور شد که می بایست دانش آموزان ما با تهدیدات این فضا و خطرات آن آشنا شوند تا بتوانند از آن مصون بمانند و در جایی جز سازمان دانش آموزی، تشکل های اسلامی و بسیج دانش آموزی این اتفاق نمی افتد. و تمام برنامه های سازمان دانش آموزی باید تقویت کننده هویت ایرانی اسلامی باشد. که دلیل اصلی شکل گیری این تشکل های دانش آموزی نیز همین بوده است. هویت ملی آنقدر سرمایه ارزشمندی است که اگر زیبایی این سرمایه را ببینیم نیازی به اجبار نیست و دانش آموزان خود در حفظ و اعتلای آن می کوشند.

وزیر آموزش و پرورش در پایان با اشاره به اینکه تمام برنامه های سازمان دانش آموزی باید بانگاه تقویت هویت ایرانی اسلامی فرزندان ایران و صیانت و نگهداری از آنصورت گیرد افزود که اگر برنامه ای در سازمان دانش آموزی انجام شود و در راستای این هدف نباشد یعنی آن برنامه بر ضد خود و ضد سازمان عمل کرده است لذا امیدوارم سازمان دانش آموزی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارها در آموزش و پرورش موثر واقع شود.