15 اردیبهشت، 1398

تطبیق بیانیه گام دوم انقلاب با اساسنامه و منش‌های سازمان دانش‌آموزی در دستور کار قرار گرفت

تطبیق بیانیه گام دوم انقلاب با اساسنامه و منش‌های سازمان دانش‌آموزی

محمد روشنی قائم مقام سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه تحقق بیانیه گام دوم انقلاب درونی کردن و ورود به فکر و اندیشه‌ی نوجوانان و جوانان کشور است، اظهار داشت: رویکرد اصلی در این بیانیه توجه ویژه به جوانان و ایجاد زمینه‌های عملی جهت بهره‌برداری از اندیشه‌ی آن‌ها می‌باشد.

 وی ادامه داد: از دیگر رویکردهای اصلی این بیانیه، اهمیت تربیت نسل جوانی است که بتواند در برابر توطئه‌های دشمنان با شجاعت بایستد و از آرمان‌های کشور دفاع نماید.

روشنی افزود: شناخت آگاهانه و درک عمیق از شرایط جهانی و منطقه‌ای می‌تواند آینده کشور را مصون از تفکرات شرقی و غربی بدارد.

وی در پایان با بیان اینکه در مرحله اول، تطبیق بیانیه گام دوم انقلاب با اساسنامه و منش‌های سازمان دانش‌آموزی در دستور کار قرار گرفت، گفت: این سازمان در مرحله بعدی نسبت به تأکید و تفهیم این بیانیه، از نظر تبلیغی و تبیینی بین اعضاء و دیگر دانش‌آموزان، اهتمام خواهد ورزید.