09 اردیبهشت، 1398

با ابلاغ وزیر آموزش و پرورش، نظارت بر امور اجرایی سرویس مدارس و مدیریت آن به سازمان دانش‌آموزی واگذار شد.

نظارت بر امور اجرایی سرویس مدارس و مدیریت آن به سازمان دانش‌آموزی واگذار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان دانش آموزی؛ در نشست هم اندیشی مدیران ستادی و استانی سازمان دانش آموزی که در تاریخ 7و 8 اردیبهشت ماه در بندر انزلی برگزار شد این بخشنامه‌ به 32 استان ابلاغ گردید.

در این بخشنامه آمده است:

به استناد بند 4 بخشنامه شماره185866 مورخ 13/ 09/97 ، و بند 2 مصوبه هیات امناء سازمان دانش آموزی به شماره 2/9564 /س مورخ 20/12/97 نظارت بر عملکرد پیمانکاران و و رانندگان خودرئوهای حمل و نقل دانش آموزی و انجام فعالیت های فرهنگی و تربیتی در سرویس مدارس  در سطح کشور به سازمان دانش‌آموزی واگذار می‌شود.