09 اردیبهشت، 1398

رئیس سازمان دانش‌آموزی هدف اصلی این سازمان را مهارت آموزی دانست و تاکید کرد باید سهم برنامه‌های مدرسه‌محور و منطقه‌ای را افزایش دهیم.

مهارت آموزی، هدف اصلی سازمان دانش آموزی

علیرضا کاظمی رئیس سازمان دانش‌آموزی و معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در نشست پایانی روسای سازمان دانش‌آموزی که در بندر انزلی برگزار شد، هدف اصلی این سازمان را مهارت آموزی دانست و تاکید کرد باید از برنامه‌های ملی کاست و سهم برنامه‌های مدرسه‌محور و منطقه‌ای را افزایش داد و گفت آن‌چه که یک سازمان را رو به جلو می‌برد فرهنگ سازمانی است. اگر قرار باشد سازمان دانش‌آموزی یک حرکت رو به رشد داشته باشد و مسیر تعالی را طی کند، باید به یک فرهنگ سازمانی دسترسی پیدا کند.

وی در تعریف فرهنگ سازمانی گفت: همه ما باید به یک درک مشترک از اهداف و روش رسیدن به آن برسیم. این تعریف فرهنگ سازمانی است و همچنین بزرگترین مانع برای رسیدن به اهداف متعالی در سازمان دانش‌آموزی را فرهنگ نامطلوب سازمانی عنوان کرد و گفت : فرهنگ نامطلوب سازمانی یعنی اینکه ما در سازمان اهداف را قبول داشته اما به روش‌ها بی‌اعتنا باشیم. او هدف اصلی سازمان دانش‌آموزی را مهارت‌آموزی دانست و گفت: رسیدن به مهارت‌های اجتماعی و اخلاقی به وسیله مشارکت دانش‌آموزان نهادینه می‌شود.

کاظمی ادامه داد: بخش دیگر فرهنگ نامطلوب سازمانی این است که اعضای سازمان نه اهداف را قبول دارند و نه به روش‌ها اعتنا می‌کنند بلکه با ستیزه‌جویی در مقابل این اهداف و روش‌ها می‌ایستند. معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش خطاب به روسای سازمان دانش‌آموزی گفت: یادتان باشد ما باید به دنبال اهداف تربیتی باشیم. ما فعالیت اقتصادی را در مسیر رسیدن به اهداف تربیتی می‌دانیم. لذا باید در جای جای فعالیت اقتصادی رویکرد تربیتی داشته باشیم.

کاظمی در ادامه به واگذاری سرویس مدارس به سازمان دانش‌آموزی از سوی وزیر آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: این واگذاری غیر از منافع اقتصادی برکات تربیتی زیادی می‌تواند داشته باشد. سرویس دانش‌آموزی کلاس سیار و راننده آن مربی تربیتی ماست. ما برای سرویس باید تولید محتوا کنیم و برای راننده کلاس تربیتی برگزار کنیم و... این به معنای رویکرد تربیتی است و باور دارم که این کار فقط از دست سازمان دانش آموزی برمی‌آید.

وی بزرگترین چالش اجتماعی امروز کشور را مسأله حجاب دانست و گفت: راه‌حل این مشکل مدرسه و لباس فرم دانش‌آموزان است. سازمان دانش‌آموزی به عنوان متولی امر باید بر روی لباس فرم دانش‌آموزان کار معرفتی٬ تبلیغی و هنری انجام دهد.

کاظمی گفت: سازمان دانش‌آموزی برای سال جدید نیاز به یک شعار جدید دارد که منطبق و مبتنی‌ بر استراتژی‌های سازمان باشد. رویکردهای سازمان دانش‌آموزی نیز باید حلاجی شود. رویکرد ما باید بر مبنای مدرسه محوری باشد. باید از برنامه‌های ملی کاست و سهم برنامه‌های مدرسه محور و منطقه‌ای را افزایش داد.

او به همخوانی و انطباق برنامه‌های سازمان دانش‌آموزی با سیاست‌های مقام معظم رهبری تاکید کرد و گفت: ما باید به هنجارها و ارزش‌های اصیل انقلاب ورود کنیم و سهم و نقش خود را به وضوح نشان دهیم.