08 اردیبهشت، 1398

در نشست هم اندیشی مدیران ستادی و استانی که در بندرانزلی برگزارشد انجام شد، شیوه نامه طرح نظارت بر پوشاک و سرویس مدارس نیز نهایی شد.

نهایی شدن شیوه نامه طرح نظارت برپوشاک و سرویس مدارس در سازمان دانش آموزی

پیرو دستوری که از سوی وزیر آموزش و پرورش به سازمان دانش‌آموزی ابلاغ شده و طی آن پروژه نظارت برپوشاک و سرویس مدارس دانش آموزان به عهده این سازمان گذاشته شد. جلساتی در رابطه با تشکیل کارگروه های لازم در استانها و تدوین و تصویب نهایی شیوه نامه اجرایی آن صورت گرفت . سید هادی دلبری معاون هماهنگی اقتصادی و نظارت بر امور استان های سازمان دانش آموزی عنوان کرد که در راستای این دو مسئولیت جدید که از سوی وزیر آموزش و پرورش به این سازمان واگذار شده است اقدامات عملیاتی نظیر تدوین شیوه نامه صورت گرفته است همچنین ادامه داد در این نشست ها نظرات روسای سازمان‌های دانش‌آموزی استان‌ها ارائه شد و شاخص‌ها و زیرساخت سامانه‌ای که این دو پروژه باید بر پایه آن باشد مشخص شدند.

 

شایان ذکر است که این جلسات و تصمیمات ، در نشست هم اندیشی مدیران ستادی و استانی که در بندرانزلی برگزارشد انجام شده است.