04 اردیبهشت، 1398

نشست هم اندیشی مدیران ستادی و استانی سازمان دانش آموزی در اردیبهشت ماه سال جاری، در استان گیلان برگزار خواهد شد.

نشست هم اندیشی مدیران ستادی و استانی سازمان دانش آموزی

به گزارش روابط عمومی سازمان دانش آموزی؛ نشست هم اندیشی مدیران ستادی و استانی سازمان دانش آموزی در تاریخ 7 و 8 اردیبهشت ماه سال جاری، به میزبانی استان گیلان در بندرانزلی برگزار خواهد شد. این نشست درخصوص برنامه ها و فعالیت های سازمان در سال 98 بویژه بحث نظارت بر پوشاک و سرویس مدارس خواهد بود.