30 فروردین، 1398

با بخشنامه‌ وزیر آموزش و پرورش، نظارت بر امور اجرایی پوشاک مدارس و مدیریت آن به سازمان دانش‌آموزی واگذار شد.

نظارت بر امور اجرایی پوشاک مدارس و مدیریت آن به سازمان دانش‌آموزی واگذار شد

به نقل از پانا/ محمد روشنی، قائم مقام سازمان دانش‌آموزی اعلام کرددر بخشنامه‌ای از سوی سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش، نظارت بر امور اجرایی پوشاک مدارس و مدیریت آن، به سازمان دانش‌آموزی جمهوری اسلامی واگذار شد.

 

در این بخشنامه آمده است:

به استناد بند 4 برنامه عملیاتی نامه شماره 64258 مورخ 16/04/97، با عنوان منشور حمایت از کالای ایرانی با شعار مدرسه فرهنگی‌ساز در خدمت کالای ایران و با عنایت به بند 2 مصوبه هیات امنا سازمان دانش‌آموزی به شماره 2/9564/س مورخ 20/12/97 و به منظور ارتقا کیفیت خدمات لباس فرم دانش‌آموزی، نظارت بر امور اجرایی و مدیریت آن در سطح کشور به سازمان دانش‌آموزی واگذار می‌شود.

شایان ذکر است سازمان فوق دستورالعمل اجرایی مربوط را متعاقبا ابلاغ خواهد کرد.