14 دی، 1398

مشاور سازمان دانش آموزی مهمترین عامل پرخاشگری در آموزش و پرورش ایران را نبود شادی دانست.

مشاور سازمان دانش آموزی: مهمترین عامل پرخاشگری در آموزش و پرورش ایران نبود شادی است

علی نقی یزدان پناه با حضور در مرکز رفاهی فرهنگیان قم در کلاس ضمن خدمت پیشتازان نواحی و مناطق استان قم حضور یافت و اظهار کرد: امروز آموزش و پرورش نیازمند معلمانی است که با هنر خود بتوانند پرخاشگری را از دانش آموزان دور و شادی را به آنان هدیه کنند.

او مهمترین عامل پرخاشگری در آموزش و پرورش ایران را نبود شادی دانست و گفت: اگر هنر ما این باشد که متنهای خوب و آموزنده را وارد عرصه آموزش پرورش کنیم می توانیم به بسیاری از اهداف سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش دست یابیم.
مشاور سازمان دانش آموزی بیان کرد: ما نباید با دانش آموزان فقط حرف بزنیم.
یزدان پناه با اشاره به این که ما در آموزش و پرورش با هزاران مشکل روبرو هستیم اضافه کرد: ما دست تک تک مربیان و مدیرانی که دل در گروه عشق به تربیت و رشد دانش آموزان دارند را می بوسیم چرا که توسعهیافتگی یک کشور به روش های آموزش آن که توسط مربیان و مدیران و معلمان انجام می شود بستگی دارد.

او بیان کرد: اگر می خواهید ببینید کشوری توسعه یافته است یا نه سری به پیش دبستانیها و دبستانهای آن کشور بزنید.
مشاور سازمان دانش آموزی خاطرنشان کرد: مدیر موفق مدیری است که وقتی وارد مدرسه شد به عنوان کم کارترین فرد باشد، نه اینکه هم مدیر مدرسه، هم خدمتگذار، هم دفتردار است، هم مسئول فلان و ... باشد و این که مدیر همه این کارها را خودش انجام بدهد بدترین هنر و کار است و هنر واقعی این است که هر کس در سر جای خودش کار کند و قرار گیرد.
یزدان پناه در ادامه تصریح کرد: مدیر لایق فردی است که هر جا کمبودی بود با دستی که بر سر همکار می کشد و اگر این نگاه حاکم شود مدیر کسی می شود که خوب مطالعه می کند.
او همچنین در خصوص مأموریت سازمان دانش آموزی گفت: سازمان دانش آموزی آمده است تا شادی را به دانش آموزان هدیه کند و اگر با شادی دل بچه ها را زنده کردید، آثار ما تآخری در بچه ها ایجاد کردید که در آینده ثمرات مثبت آن را خواهید دید. چرا که با شاد کردن خیلی از آسیبهای دیگر را کاهش می دهید یا از بین می برید.
مشاور سازمان دانش آموزی ایران زیر بنای فعالیت در سازمان دانش آموزی را کار گروهی دانست و بیان کرد: امر تربیت تنها با گروه تحقق پیدا می کند و مربی در سازمان دانش آموزی یک مداخله کننده نیست بلکه یک راهنما و نظارت کننده است.
یزدان پناه گفت: مربی نباید در یک رصد یا تیم مستقیم با بچه ها تماس بگیرد، بلکه هنر یک مربی در سازمان دانش آموزی این است که از شش نفر دیگر بدون آنکه آن نفر بماند، جانشین تربیت کرده و توسط همسالان این هنر را منتقل کند.
او امر تربیت را کردار خواند و گفت: حیطه پرورشی تنها چیزی که نیست فقط گفتار است و سازمان دانش آموزی آمده که کار گروهی بکند.
مشاور سازمان دانش آموزی از نبود کار جمعی در جامعه انتقاد کرد و افزود: امروز ثابت شده که بسیاری از کارخانهها جمعیت زیر 10 نفر کارمند دارند و دلیل آن عدم توانایی در کار جمعی است.
خاطر نشان می شود در این دوره بیش از 200 مربی و مدیر پیشتاز مهارت های سازمان دانش آموزی را در 16 ساعت دوره ضمن خدمت به صورت مقدماتی فرا گرفتند.