07 آذر، 1398

بیست و یکمین مانور سراسری زلزله با حضور بیش از 265 هزار دانش آموز در استان قم برگزار شد.

برگزاری بیست و یکمین مانور سراسری زلزله با حضور بیش از 265 هزار دانش آموز در قم

حمید رضا شیخ الاسلام مدیر کل آموزش و پرورش استان قم صبح امروز در بیست و یکمین مانور سراسری زلزله که در دبیرستان شهید رجایی قم و با حضور جمعی از مدیران کل استانی صورت گرفت اظهار کرد: شاخص اصلی دانش آموزی تغییر رفتار در جامعه است.

وی تصریح کرد آموزش باید منجر به تغییر رفتار شود چرا که اگر چنین اتفاقی نیفتد، یعنی آموزش ببینیم ولی موجب تغییر رفتار نشود این آموزش منجر به فایده نخواهد بود.

مدیر کل آموزش و پرورش قم با اشاره به حضور بیش از ۲۶۵ هزار دانش آموز در مانور سراسری زلزله در قم افزود: گستردگی حضور دانش آموزان در این برنامه تداعی بخش این نکته است که اگر زلزله در شهر ما ایجاد شود بدانیم چه کنیم و چگونه با آن مقابله نماییم و از خطرات و آسیب های احتمالی مصون باشیم.
شیخ اسلام بیان کرد: همین که در مواقع خطر اضطرابمان کم شود و اگر زلزله آمد سرعت عمل همراه با تفکر داشته باشیم از جمله خصوصیات برگزاری این چنین برنامه هایی در سطح مدارس است.

وی این یک نوع آموزش را همراه با تغییر رفتار دانست و گفت: در چنین مواقعی دانش آموز ما می داند که چگونه باید موقعیت به وجود آمده را مدیریت نماید.
مدیر کل آموزش و پرورش قم با اشاره به اینکه ما به شما به عنوان افراد تحصیلکرده می نگریم اضافه کرد: در 6 ساله تصدی کادر فعلی در آموزش و پرورش قم بیش از ۱۷۰ مدرسه ایمن در قم شده است که موجب افتخار خواهد بود.
مدیر کل آموزش و پرورش قم گفت: تلاش می کنیم در بازه زمانی بسیار محدود سایر مدارس استان را نیز ایمن نماییم چرا که جان دانش آموزان و حفظ آن برای ما در اولویت است.
شایان ذکر است مانور سراسری زلزله صبح امروز همزمان با سراسر کشور و به دلیل همزمانی آن با تعطیلات آخر هفته در ششم آذر برگزار شد.