سازمان دانش آموزی استان قم

سازمان دانش آموزی استان قم

سازمان دانش آموزی استان قم با رویکرد جذب حداکثری دانش آموزان و مربیان در راستای تربیت اجتماعی و عمل به منویات مقام عظمای ولایت در اداره کل آموزش و پرورش استان قم فعالیت می کند.

تلفن تماس: 32900518- 025

تلفن فکس: 32900519- 025