14 مهر، 1398

مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس

مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس

به گزارش روابط عمومی سازمان دانش آموزی استان قزوین جلسه کارگروه مانور سراسری زلزله و زنگ ایمنی مدارس دو شنبه 8مهرماه 98 با حضور مدیر سازمان دانش آموزی استان آقای جبار حسنعلی پور و معاون  پرورشی  وفرهنگی آموزش و پرورش استان حجت الاسلام علی انصاری و آقای مهدیخانی ریس ستاد مدیریت بحران استان قزوین  وهمچنین با حضور مدعوین در سالن جلسات استانداری (ستاد مدیریت بحران استان  )برگزارشد.