30 بهمن، 1398

برگزیدگان پویش فرهنگی «سپاس سردار» دل‌نوشته‌ی دانش‌آموزان پیشتاز به سردار شهید سلیمانی در مازندران تجلیل شدند.

برگزیدگان پویش فرهنگی «سپاس سردار» در مازندران تجلیل شدند

علی‌اصغر قیصری مدیر سازمان دانش‌آموزی مازندران در حاشیه این مراسم به پانا گفت: «پویش فرهنگی سپاس سردار که در سلسله همایش‌های یاوران انقلاب اجرا شد، در واقع فرصتی برای دانش آموزان پیشتاز بود که دل‌نوشته خود با موضوع «منم یک حاج قاسم دیگر» را برای ثبت احساسات و اندیشه‌ها و الگوپذیری‌شان بنویسند.»

به گفته او پیشتازان دختر و پسر مازندران در مجموع 20 هزار اثر از 30 شهرستان و منطقه به دبیرخانه این پویش در استان ارسال کردند و از هر مقطع تحصیلی به تفکیک جنسیت سه اثر و به عبارتی 12 دختر پیشتاز و 12 پسر پیشتاز به عنوان برگزیده استانی انتخاب شدند.

مدیر سازمان دانش‌آموزی مازندران ادامه داد: «در استان همچنین 13 اثر به عنوان برگزیده بخش ویژه انتخاب و معرفی شد.»

در همایش امروز از 12 برگزیده بخش اصلی و 13 برگزیده بخش ویژه تجلیل شد.