پنج شنبه 01 مهر، 1400 | ورود | | خانه | تماس با مدیریت |

اهداف، وظایف و اختیارات مجلس دانش‌آموزی

اول اهداف

ماده 1- اهداف تشکیل مجلس دانش آموزی باتوجه به مصوبه فوق الذکر به شرح زیر است:

1. فراهم آوردن زمینه تربیت اجتماعی- سیاسی و مدیریتی دانش‌آموزان مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

2. ترویج فرهنگ مشارکت جویی، تعاون و همکاری، مسئولیت پذیری و زمینه سازی برأی مشارکت فکری و عملی دانش آموزان در عرصه های مختلف آموزش و‌پرورش.

3. ترویج فرهنگ گفتگو و مشورت بین دانش آموزان.

4. بهره گیری از نظرات دانش آموزان در اصلاح قوانین، مقررات و طرح ها و برنامه های مرتبط با آن ها.

5. آشنایی بیشتر دانش آموزان با مقوله های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی.

6. تقویت روحیه خودباوری و خوداتکایی و رعایت اخلاق اجتماعی.

7. تقویت هویت اسلامی و ایرانی و تحکیم و ترویج ارزش های انقلاب اسلامی.

 

دوم-وظایف و اختیارات

ماده2- وظایف و اختیارات مجلس دانش آموزی به شرح زیر است:

1. بحث و بررسی درباره چگونگی ارتقای فعالیت‌های آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان و به کارگیری فناوری‌های نوین در مدارس

2. بحث و بررسی درباره مسائل دانش‌آموزی، مقررات تحصیلی و انضباطی و ارائه طرح ها و پیشنهادهای مناسب برای بهبود آن

3. بحث و تبادل نظر درمورد راهکارهای تقویت تربیت دینی، اخلاقی، علمی، فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان و مدارس و حضور فعال دانش‌آموزان و مدارس در عرصه‌های ملی و جهانی

4. بحث و بررسی درباره چگونگی بهینه سازی مناسبات دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مدارس

5. بحث و بررسی درباره برنامه های درسی و فعالیت های فوق برنامه و ارائه پیشنهاد برای غنی سازی آنها

6. بحث و بررسی درباره انتظارات و تعامل دانش‌آموز، خانواده و جامعه و ارائه پیشنهاد برای نزدیک ساختن انتظارات و تعاملات

7. اظهارنظر درمورد پیش نویس طرح ها و لوایح مرتبط با دانش آموزان ارجاعی از طریق وزارت آموزش و پرورش، شورای عالی آموزش و پرورش یا مجلس شورای اسلامی

8. بررسی و تعیین شیوه های تکریم و تجلیل دانش آموزان از مقام و منزلت معلم

9. بحث و بررسی در باره مسائل نوجوانان در خصوص انتخاب رشته، کار و آینده تحصیلی و شغلی

10. بحث و بررسی درباره وظایف و حقوق نوجوانان در جامعه، خانواده و مدرسه

11. بحث و بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای تقویت هویت اسلامی- ایرانی دانش آموزان

12. ارتباط و تبادل تجربیات با مجالس دانش آموزی مشابه در دیگر کشورها

13. بحث و تبادل نظر در مورد چگونگی مشارکت دانش آموزان در فعالیت های آموزشی، پرورشی و اجرایی مدرسه

14. بحث و بررسی درباره ارتقای سلامت، ایمنی و ورزش دانش‌آموزان

تبصره: وزارت آموزش وپرورش و سازمان دانش آموزی پیشنهادهای مجلس دانش آموزی را مورد توجه قرار داده، با فراهم کردن امکانات اجرایی و قانونی، زمینه اجرای آنها را تسهیل خواهند کرد.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای سازمان دانش آموزی محفوظ می باشد.