مجلس دانش آموزی از آغاز تاکنون

مقدمه

مطالعه اولیه برای تشکیل مجلس دانش آموزی از حدود سال 1377 آغاز شد و تحقیقات ملی و بین المللی ، معاونت پرورشی و تربیتی وقت آموزش و پرورش را در تشکیل این مجلس مصمم تر کرد.

وزارت آموزش پرورش تصمیم گرفت در سال تحصیلی 1378 – 1377 در 30 درصد دبیرستان های کشور با اهدافی همچون ارج نهادن به شخصیت دانش آموزان، استفاده از نظرات و واگذاری مسئولیت به آنان تقویت و ارتقاء روحیه مشارکت در ابعاد مختلف و ایجاد تقویت قدرت تصمیم سازی، روحیه همدلی، تعادل فکری و مسئولیت اجتماعی و اجرایی برگزار نماید.

در گام اول این طرح با برگزاری انتخاباتی هماهنگ در 30 درصد دبیرستان های ایران آغاز گردید و نمایندگان منتخب دانش آموزی مدارس برای پیگیری نظرات و پیشنهادات همکلاسی های خود فعالیت را آغاز نمودند. هم زمان با برگزاری این طرح پروژه ای، پژوهشی برای سنجش میزان تاثیرگذاری این طرح مشارکتی در ارتقای روابط اجتماعی حاکم بر ساختار مدیریتی مدارس با نمونه آماری 2607 نفر از دانش آموزان دبیرستانی برگزار شد و با 5/93 درصد میزان رضایت دانش آموزان از برگزاری آن استقبال شد.

یکی از سیاست های وزارت آموزش و پرورش رویکرد دانش آموز محوری است که تشکیل شوراهای دانش آموزی نقش بسزایی در تحقق این سیاست داشت به واقع این نوع رویکرد ها گام بلندی در جهت به رسمیت شناختن نظرات و مطالعات دانش آموزان بود که زمنیه مشارکت و تصمیم سازی نوجوانان برای تعیین سرنوشت خود را فراهم می آورد و امکان بررسی نقاط ضعف و قوت نظام تعلیم و تربیت از دیدگاه دانش آموزان را میسر می ساخت.

مجلس دانش آموزی در ایران

همانگونه که در کلیات به اختصار بیان شده، مجلس دانش آموزی در ایران پس از به باز نشستن تجربه سه ساله شوراهای دانش آموزی در مدارس راهنمایی و دبیرستان های سراسری کشور ایجاد شد و آموزش و پرورش لازم دانست تا در زمینه تشکیل این مجلس، به عنوان اولین مجلس جوانان جمهوری اسلامی ایران اهتمام ورزد که با این رویکرد نهادی صنفی – مشورتی شکل گرفت که آیین نامه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش بود و اولین گامش را با هدف تدوین طرح راه اندازی شوراهای دانش آموزی در مدارس برداشت.

بهرگیری و استعداد نمایندگان مجلس دانش آموزی از طرح، لایحه، بیانیه، سند، منشور و ... به منظور انعکاس و بازتاب خواسته ها و مطالعات دانش آموزان به متصدیان آموزش و پرورش کشور، گواهی این مدعاست که مجلس دانش آموزی نهادی صنفی مشورتی می باشد .

اولین نشست مجلس دانش آموزی کشور، در مهر ماه سال 1380 در محل ساختمان مجلس در بهارستان با حضور نمایندگان موسس تشکیل شد.

از سال 1380 تاکنون، 9 دوره مجلس دانش آموزی برگزار گردیده که در واقع مجلس دانش آموزی بیش از هر چیز، مجموعه ی 150 نوجوان پرانرژی و آرمان گرا است که مهم ترین خواسته شان این است که سهمی در آبادانی این آب و خاک داشته باشند. 150 نوجوان که با جدیت و امیدی سرشار در بحث و گفت و گو با یکدیگر و با مسئولان وزارتخانه پیگیر آراء و پیشنهادهای خود هستند و گویی به دنیا آمدند تا دنیا را به جای بهتری برای زیستن تبدیل کنند.

اکنون مجلس دانش آموزی با 150 نماینده ( 142 نماینده عادی، 4 نماینده دانش آموزان اقلیت دینی، 2 نماینده استثنایی و 2 نماینده مدارس خارج از کشور ) متشکل از 75 نماینده دختر و 75 نماینده پسر که هر 2 سال یکبار از میان دانش آموزان سراسر کشور در پی برگزاری انتخابات سراسری 3 مرحله ای به ترتیب در سطح مدارس، مناطق و استانها شکل می گیرد .

همچنین در اجرای ماده ۷ آیین نامه تشکیل مجلس دانش‌آموزی به منظور بحث و بررسی پیرامون مسائل، مشکلات و مقررات تحصیلی و انضباطی، برنامه ها و فوق برنامه های دانش‌آموزی،  رسیدگی به مسائل و مشکلات نوجوانان و جوانان و همچنین بررسی و تنظیم طرح ها و برنامه های دانش‌آموزی، کمیسیون های تخصصی در مجلس تشکیل می شوند.

- کمیسیون ها تحت عناوین پنجگانه زیر تشکیل می شوند.

  1. فرهنگی - هنری و اجتماعی
  2. علمی و آموزشی
  3. اخلاقی و تربیتی
  4. ورزش و سلامت
  5. ارتباطات و فناوری