رییس سازمان دانش آموزی و کارشناس مسئول فعالیت های اردویی و فوق برنامه منطقه 14:

23 اسفند، 1399

تهران ( پانا) - رییس سازمان دانش آموزی منطقه 14 معتقد است مجلس دانش آموزی می تواند به تحکیم باورهای دینی و آموزه های سیاسی و اجتماعی دانش آموزان کمک کند.دانش آموزان با شرکت در این تشکل ها علاوه براینکه  حس خود باوری، اعتماد به نفس و خود اتکایی  را افزایش می دهند، در این قالب ها، نحوه زندگی اجتماعی را فرا می گیرند و خود را برای حضور در دنیای واقعی آماده می کنند.

مجلس دانش آموزی به تحکیم باورهای دینی و آموزه های سیاسی و اجتماعی دانش آموزان کمک می کند

محمدرضا اصغری؛ رییس سازمان دانش آموزی و کارشناس مسئول فعالیت های اردویی و فوق برنامه منطقه 14 گفت: دانش آموزان با مشارکت فعال در تشکل های دانش آموزی به ویژه شوراهای دانش آموزی مدارس، تمرین دموکراسی می کنند.

اصغری افزود: اساسا مجلس دانش آموزی می تواند به تحکیم و تحنیف باورهای دینی و آموزه های سیاسی و اجتماعی دانش آموزان کمک کند.دانش آموزان با شرکت در این تشکل ها علاوه بر اینکه حس خودباوری، اعتماد به نفس و خود اتکایی را افزایش می دهند، در این قالب ها نحوه زندگی اجتماعی را فرا می گیرند و خود را برای حضور در دنیای واقعی آماده می کنند.

وی در ادامه گفت: ضمن تشکر از همکاران تربیتی در تببین اهداف مجلس و شورای دانش آموزی، منطقه ۱۴ با ۳ نماینده ( ایلیا کابلی، مبینا سبزه علی و هانیه مرآتیان) در مجلس دانش آموزی کشور حضور چشمگیری داشته است که نشان از جدی گرفتن این مسئله در سطح مدارس کشور است.

وی در ادامه سخنانش گفت: انتخاب شدن ایلیا کابلی به عنوان رئیس کمیسیون ورزش و سلامت مجلس دانش آموزی افتخاری است که نصیب منطقه ۱۴ شده است. علاوه بر افتخارات مجلس دانش آموزی کشور در انتخابات کمیسیون های داخلی مجلس دانش آموزی شهر تهران نیز، هانیه مرآتیان به عنوان رئیس کمیته اخلاق و تربیتی و محدثه سادات فروغی به عنوان منشی کمیته اخلاق و تربیتی در شهر تهران، افتخاری برای منطقه ۱۴ کسب کردند.

اصغری خاطر نشان کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا در سال اخیر، امسال بر خلاف سال های پیش، انتخابات شورای دانش آموزی، مجلس دانش آموزی و انتخابات هیئت رئیسه به صورت مجازی برگزار شد.

وی در پایان اضافه کرد: هیئت رئیسه در یک جلسه حضوری با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی احکام خویش را از دست ریاست منطقه دریافت کردند.