18 اسفند، 1399

زاهدان (پانا) - نمایندگان مجلس دانش آموزی سیستان و بلوچستان برنامه بازدید از مدارس استان را با هدف ارزیابی کلی از فعالیت مدارس در دوران کرونا آغاز کردند.

بازدید نمایندگان مجلس دانش آموزی سیستان و بلوچستان از مدارس آغاز شد

کارشناس و رابط مجلس دانش آموزی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با پانا اظهار کرد: نمایندگان مجلس دانش آموزی استان برای بازدید از مدارس شهرستان‌ها و مناطق ابتدا به تهیه فرم ارزیابی پرداختند که در این فرم چهار شاخص آموزشی، بهداشتی، پرورشی و فناوری مشخص شد.

مینا اکاتی افزود: نمایندگان مجلس دانش آموزی در هر یک از شهرستان‌ها و مناطق با هماهنگی و اطلاع اداره آموزش و پرورش اقدام به بازدید از مدارس در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم می‌کنند.

وی با بیان اینکه این بازدید با هدف ارزیابی کلی از وضعیت مدارس و مشکلات جامعه دانش آموزی در دوران کرونا انجام می‌شود، خاطر نشان کرد: شناسایی مشکلات جامعه دانش آموزی، ارائه راهکار برای رفع و انعکاس آن به مسئولان از جمله وظایف تعریف شده برای نمایندگان مجلس دانش آموزی است.

اکاتی ادامه داد: نمایندگان مجلس دانش آموزی استان و هیئت رئیسه مجالس دانش آموزی شهرستان‌ها و مناطق پس از بازدید از مدارس و ارزیابی شاخص‌های تعریف شده مشکلات شناسایی شده را در جلسات شورای معاونان ادارات آموزش و پرورش مطرح و راهکارهای لازم برای رفع آن را ارائه می‌کنند.

گفتنی است مجلس دانش آموزی سیستان و بلوچستان از 50 دانش آموز دختر و 50 دانش آموز پسر تشکیل شده است. همچنین در ۱۲ شهرستان و منطقه استان شامل ناحیه ۱ و ناحیه 2 زاهدان، زابل، خاش، ایرانشهر، سراوان، سیب و سوران، چابهار، کنارک، دشتیاری، راسک و دلگان با 50 نماینده، مجلس دانش آموزی شهرستانی تشکیل شده است.