جشن سپاس مربی و جشن سپاس معلم

تکریم مقام شامخ مربیان و معلمان در هفته تربیت اسلامی و هفته معلم یکی از فعالیت های محوری سازمان دانش آموزی است . در این هفته دانش آموزان عضو پیشتازان و فرزانگان با اجرای برنامه های متنوع از جمله نواختن زنگ سپاس مربی و سپاس معلم ، اجرای سرود همگانی و پیرامید

و یا با حضور در ادارات آموزش و پرورش  با اهدای گل و شیرینی از تلاش ها و زحمات آن بزرگواران قدردانی می کنند.