23 شهریور، 1400

جلسه هماهنگی برگزاری جشن عاطفه ها در دبستان پسرانه فتحعلی اداره ناحیه ۲ آموزش و پرورش استان اصفهان برگزار شد.

برگزاری جلسه هماهنگی برگزاری جشن عاطفه ها در استان اصفهان

در این جلسه با توجه به اهمیت جشن عاطفه، مطالبی در خصوص هر چه با شکوه تر برگزار شدن این مراسم در ترویج فرهنگ کمک و یاری رساندن به دانش آموزان نیازمند بیان شد و در ادامه جلسه، شرح وظایفی برای هر کدام از عوامل اجرایی، طی برنامه ریزی منظم، تعیین و مشخص شد.