اردوی ملی

اردو فعالیتی سازمان­یافته ، نظام­مند و هدفدار است که بصورت گروهی، با برنامه­های معین، تحت نظارت و هدایت مربی در محیطی خارج از مدرسه با مقررات و نظام خاص خود و با هدف تربیت و سازندگی ، کسب دانایی و توانایی، سازگاری اجتماعی و نشاط و تفریح  برگزار می­گردد.  اگر اردوها به صورتی برنامه­ریزی شوند که  اهداف تربیتی را دنبال کنند به جرأت می­توان گفت یکی از جذاب­ترین، عمیق­ترین و سازنده ترین فعالیت­های مکمل و فوق برنامه نظام آموزشی تربیتی کشور می باشند .

     سازمان دانش­آموزی جمهوری اسلامی ایران به­ عنوان یکی از شاخص­ترین نهاد تربیتی همیشه در این امر پیش­رو بوده و           همه ساله با برگزاری اردوهای تخصصی و فرآیند ­محور در جهت توانمندسازی و دانش­افزایی اعضاء پیشتاز نقش بسزایی را  در تربیت اجتماعی دانش­آموزان ایران اسلامی ایفا نموده است .