10 مهر، 1398

جشن عاطفه ها در مدارس استان کردستان با حضور مسئولین استانی وشهرستانی برگزار شد.

مراسم نمادین جشن عاطفه ها

مراسم نمادین جشن عاطفه ها در دبستان آموزگار یک آموزش پرورش ناحیه1شهرستان سنندج با حضور مدیر دانش آموزی وسایر مسئولین استانی برگزار گردید.به منظور تحقق واجرای دستورات دین مبین اسلام ،وبا هدف ترویج فرهنگ انفاق،نوع دوستی ومشارکت پذیری در بین دانش آموزان به عنوان یکی از محورهاوبسترهای تربیت اجتماعی مبتنی بر آموزه های دینی وقرآنی وکمک به دانش آموزان نیازمند ومحروم مدرسه در تا مین مایحتاج نوروزی وتحصیلی وپیشگیری وکاهش آسیب های اجتماعی همچنین به هدف برقراری عدالت اجتماعی ورفع تبعیض وکاهش فاصله طبقاتی