با حضور وزیر آموزش و پرورش:

21 مهر، 1399

اختتامیه نهمین دوره مجلس دانش آموزی با حضور وزیر آموزش و پرورش به صورت ویدئو کنفرانس در روز سه شنبه 22 مهرماه برگزار می شود.

اختتامیه نهمین دوره مجلس دانش آموزی به صورت ویدئوکنفرانس برگزار می شود

این مراسم از ساعت 14 تا 17 با حضور مقام عالی وزارت به صورت غیر حضوری و از طریق ویدئوکنفرانس در سالن کنفرانس اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار می شود.

اختتامیه مجلس دانش آموزی به طور معمول مدتی بعد از برگزاری انتخابات دوره جدید  برگزار می شد اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا با چند ماه تاخیر انجام می شود.

در این مراسم از نمایندگان نهمین دوره مجلس دانش آموزی به عنوان مشاوران مدیرکل آموزش و پرورش استان تجلیل خواهد شد.