سازمان دانش آموزی خراسان شمالی:

02 بهمن، 1398

مدیر سازمان دانش آموزی خراسان شمالی در جلسه هم اندیشی مسئولان شهرستانها گفت : به لطف خداوند متعال سازمان دانش آموزی برای ششمین سال متوالی رتبه اول در جذب وسازماندهی گروه های تشکیلات پیشتازان در کشور را کسب کرد.

سازمان دانش آموزی طی ششمین سال متوالی رتبه اول در جذب و سازماندهی گروه های تشکیلاتی کشور را کسب  کرد

مجید مصباح در جلسه هم اندیشی مسئولین شهرستانها عنوان کرد: خراسان شمالی برای ششمین سال متوالی رتبه اول را در کشور کسب کرد که این مهم حاصل تلاش شبانه روزی شما عزیزان است.

او با بیان اینکه سازمان دانش آموزی عصاره همه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آموزش و پرورش است، خاطرنشان کرد: سازمان دانش آموزی در2000 آموزشگاه استان با فعالیت های خود توانسته حضور پررنگ داشته باشد.

مصباح، نقش مهارتهای تشکیلاتی را در پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت بسیار موثر دانست و گفت: با آموزش مهارتهای تشکیلاتی به دانش آموزان، می توان افرادی خلاق و با ایمان و مسئولیت پذیر با روحیه تعاون و همکاری تربیت کرد.

مجید مصباح رسالت سازمان دانش آموزی را بسیار مهم دانست و تربیت در مدارس را یکی از پازل های گم شده در آموزش وپرورش عنوان و تاکید کرد: این مهم را توسط شما عزیزان بدست خواهیم آورد که در تربیت دانش آموزان از هیچ مساعدتی دریغ نکنید.

او ادامه داد: اساس تشکیلات دانش آموزی، آموزش صحیح مهارتهای زندگی است و ما باید تکنولوژی حل مشکل داشته باشیم.

تکنولوژی به روش سنتی که دانش آموزان با مشکلات و سختی ها آشنا شوند و به گونه ای تربیت شوند که در آینده جایگاه خوبی داشته باشند و این امر با تشکیل تیم تشکیلاتی تأثیر گذارتر خواهد بود.

مصباح اذعان کرد: یکی از ضروریات کار تشکیلاتی، انس با طبیعت است که می تواند روحیه شاد و مفرحی را برای دانش آموزان فراهم کند تا دانش آموزان با اشتیاق و علاقه بیشتری آموزش ها را فرا گیرند.

او در پایان بیان کرد: کسب مقام در این زمینه، ثمره و تلاش شبانه روزی تمامی همکاران شهرستانهاست و از آنها تشکر و قدردانی کرد.

مجید مصباح در جلسه هم اندیشی مسئولین شهرستانها عنوان کرد: خراسان شمالی برای ششمین سال متوالی رتبه اول را در کشور کسب کرد که این مهم حاصل تلاش شبانه روزی شما عزیزان است.

او با بیان اینکه سازمان دانش آموزی عصاره همه فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آموزش و پرورش است، خاطرنشان کرد: سازمان دانش آموزی در2000 آموزشگاه استان با فعالیت های خود توانسته حضور پررنگ داشته باشد.

مصباح، نقش مهارتهای تشکیلاتی را در پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت بسیار موثر دانست و گفت: با آموزش مهارتهای تشکیلاتی به دانش آموزان، می توان افرادی خلاق و با ایمان و مسئولیت پذیر با روحیه تعاون و همکاری تربیت کرد.

مجید مصباح رسالت سازمان دانش آموزی را بسیار مهم دانست و تربیت در مدارس را یکی از پازل های گم شده در آموزش وپرورش عنوان و تاکید کرد: این مهم را توسط شما عزیزان بدست خواهیم آورد که در تربیت دانش آموزان از هیچ مساعدتی دریغ نکنید.

او ادامه داد: اساس تشکیلات دانش آموزی، آموزش صحیح مهارتهای زندگی است و ما باید تکنولوژی حل مشکل داشته باشیم.

تکنولوژی به روش سنتی که دانش آموزان با مشکلات و سختی ها آشنا شوند و به گونه ای تربیت شوند که در آینده جایگاه خوبی داشته باشند و این امر با تشکیل تیم تشکیلاتی تأثیر گذارتر خواهد بود.

مصباح اذعان کرد: یکی از ضروریات کار تشکیلاتی، انس با طبیعت است که می تواند روحیه شاد و مفرحی را برای دانش آموزان فراهم کند تا دانش آموزان با اشتیاق و علاقه بیشتری آموزش ها را فرا گیرند.

او در پایان بیان کرد: کسب مقام در این زمینه، ثمره و تلاش شبانه روزی تمامی همکاران شهرستانهاست و از آنها تشکر و قدردانی کرد.